Leuven zoekt geëngageerde erfpachter voor Missiehuis op Scheutsite

06 September 2023

Leuven zoekt geëngageerde erfpachter voor Missiehuis op Scheutsite

"In opdracht van de stad lanceert AG Stadsontwikkeling Leuven nu een oproep naar organisaties om zich kandidaat te stellen om het gebouw voor 50 jaar in erfpacht te nemen. We ontwikkelen de site dus niet zelf, maar gaan hiervoor op zoek naar een organisatie of collectief van organisaties. Op die manier geven we letterlijk en figuurlijk ruimte aan het middenveld." - Lies Corneillie

Stad Leuven geeft het Missiehuis in Kessel-lo, het gebouw op de Scheutsite waar vroeger de paters verbleven, in erfpacht. Ze roept partners met een verbindend en innovatief onderwijsproject op om zich kandidaat te stellen. De stad kocht de Scheutsite aan in 2019. De voorbije jaren konden Leuvense verenigingen en organisaties die op zoek waren naar lokalen testen of de Scheutsite voor hen geschikt was. Nu zet stad Leuven met een erfpachtregeling de stap naar een definitieve invulling. Onderwijsinstellingen die vernieuwend onderwijs, gemeenschapsbevordering, cultuur- en natuurbeleving willen samenbrengen, kunnen samen met eventuele partners een projectvoorstel indienen. De uiterste indiendatum is 20 oktober 2023.

"De voorbije jaren is duidelijk geworden dat het Missiehuis zich goed leent voor verkenning, verbinding en vernieuwing. De plek inspireert om nieuwe onderwijsconcepten uit te werken en tegelijk ruimte te bieden aan organisaties en verenigingen", zegt schepen van onderwijs en stadsgebouwen Lalynn Wadera. "Doordat de site verkeersvrij is, kunnen de leerlingen hier vrij bewegen, zelfstandig werken en buiten in de natuur gaan. We hebben ook gezien dat de organisaties en verenigingen die een lokaal op de site huren elkaar inspireren. ​ Samen met de andere organisaties op de site een feest organiseren, theater en muziek in één stuk combineren of een sport- of creaworkshop inrichten voor de leerlingen. Het is hier allemaal mogelijk."

Erfpacht

Voor de definitieve invulling van het Missiegebouw stelt de stad Leuven een formule van erfpacht voor. Dat betekent dat ze eigenaar blijft en dat de gebruikers het gebouw gedurende 50 jaar kunnen gebruiken, beheren en vernieuwen in functie van hun noden. ​"In opdracht van de stad lanceert AG Stadsontwikkeling Leuven, als vastgoedbeheerder van de stad, nu een oproep naar organisaties, en liefst partnerschappen van onderwijs en socio-culturele organisaties, om zich kandidaat te stellen om het gebouw voor 50 jaar in erfpacht te nemen", licht Lies Corneillie, voorzitter van AG Stadsontwikkeling Leuven, toe. "We hebben dat in het verleden ook al gedaan voor onder meer de site van De Bron en de Boomgaard in Kessel-Lo. We ontwikkelen de site dus niet zelf, maar gaan hiervoor op zoek naar een organisatie of collectief van organisaties. We zijn er immers van overtuigd dat er heel wat organisaties zijn met goede ideeën en concrete noden. Op die manier geven we letterlijk en figuurlijk ruimte aan het middenveld. Door zelf eigenaar te blijven kunnen we bovendien mee de prijzen en invulling sturen."

Voorwaarden

Organisaties of partnerschappen die het gebouw in erfpacht willen nemen, engageren zich om hier innovatieve onderwijsprojecten neer te zetten en tegelijkertijd samen te werken met Leuvense socio-culturele organisaties. Dat start met het voortzetten van de huidige overeenkomsten met de organisaties die vandaag een lokaal huren in het Missiehuis. "Zo zijn de huidige organisaties zeker dat ze nog tot de zomer van ​2025 kunnen blijven, zoals we dat met hen afgesproken hebben", vertelt Lies Corneillie. Momenteel hebben twee scholen, vijfentwintig socio-culturele verenigingen, 125 Oekraïense vluchtelingen en vijftien jonge vluchtelingen onder begeleiding van Hejmo en buurtbewoners een plek in de gebouwen van de paters en zusters op de Scheutsite. ​

"Het gebouw is meer dan een plek geworden. Naast de ruimte is er ook het contact tussen de organisaties dat uniek is hier", vervolgt Wadera. "Van de nieuwe partner vragen we dat die actief de verbinding opzoekt, met verenigingen, sport-, jeugd- en cultuurorganisaties, maar zeker ook met de buurt. De voorbije jaren hebben we een fijne en transparante samenwerking uitgerold met de buurt. Die moet blijven bestaan", vult Wadera aan.

Verder zullen de nieuwe bewoners het Missiehuis moeten beheren alsof het hun eigen gebouw zou zijn. Ze moeten het onderhouden en renoveren. Omdat de natuur op de site heel waardevol is, engageren de erfpachters zich ook om die te respecteren en te beschermen.

Rol van de stad

Het gebouw van de zusters blijft in beheer van de stad. De Oekraïense vluchtelingen en de jongeren in begeleiding van Hejmo kunnen daar blijven zolang dat nodig is. De stad bekijkt of het gebouw gewenst en nuttig is als extra ruimte voor socio-culturele organisaties.

Verder blijft de stad vooral in een flankerende rol actief op en rond de site. Ze zal ze de groene parkruimte rond de gebouwen beheren en stukken ontharden.

Praktisch

Kandidaten hebben tot 20 oktober 12.30 uur de tijd om een projectdossier in te dienen. Een divers samengestelde adviesgroep beoordeelt de dossiers op de voorwaarden voor de erfpacht, zoals die uitgebreid en transparant beschreven zijn in het oproepdossier. Het college van burgemeester en schepenen wijst het project toe aan de kandidaat met het best beoordeelde voorstel. Alle praktische informatie vind je op www.leuven.be/missiehuis-scheutsite-patersgebouw.