Leuven zal groen kleuren op 14 oktober

06 Mei 2018

Leuven zal groen kleuren op 14 oktober

Tijdens de kick-off van de campagne van Groen Leuven op zaterdag 5 mei maakten lijsttrekkers David Dessers en Lies Corneillie en nationaal voorzitster Meyrem Almaci duidelijk dat Groen dé progressieve spelveranderaar kan worden op 14 oktober. Breng Groen aan zet om deze stad mee te gaan besturen, dat is onze politieke ambitie. Tijdens een druk bijgewoonde en in alle opzichten warme namiddag in het auditorium van het STUK trokken de Leuvense Groenen hun campagne voor de lokale verkiezingen van 14 oktober op gang, onder het motto ‘Leuven kleurt groen’. Het werd een boeiende namiddag met enkele boeiende sprekers en een groep fijne muzikanten. Zo was er de Nederlandse Lot van Hooijdonk. Zij was de voorbije jaren wethouder (schepen) voor GroenLinks in Utrecht. Bij de recente verkiezingen werden de Groenen daar de grootste partij in de stad. In veel opzichten is Utrecht een stad die vergelijkbaar is met Leuven. Ze had het over onder meer over de rol van een groene partij als spelmaker voor de progressieve politiek van de toekomst. Door een moedig beleid, met de burgers samen, zijn belangrijke stappen vooruit gezet. De opgave blijft echter immens, met name als het gaat over de ecologische omslag die we moeten maken op het vlak van mobiliteit, energie/klimaat en betaalbaar wonen. Het is aan de Groenen om daarin het voortouw te nemen. Die politieke boodschap werd later ook bevestigd door Elke Decruynaere, een van onze groene schepenen in Gent. Met de Groenen in het stadsbestuur is de stad echt veranderd. Onder meer een duurzaam mobiliteitsbeleid zorgde ervoor dat het aantal verkeersongevallen daalde en dat het aantal fietsers drastisch steeg. Dat is de weg die we verder moeten gaan. Wat in Gent mogelijk is, zal in Leuven ook mogelijk zijn met de Groenen. Nationaal voorzitster Meyrem Almaci had een duidelijke boodschap: “Vijftig jaar na Leuven Vlaamse wordt Leuven Groen.” Zij verwees naar de goede scores van Groen in deze stad. Bij de verkiezingen van 2012 haalde Groen 15,47%, bij de parlementsverkiezingen waren de scores nog een stuk beter (Kamer 17,65%, Vlaams parlement 19,45%, Europees parlement 22,38%). “Het is tijd voor een nieuw politiek tijdperk in Leuven. Groen heeft daarvoor de mensen en de visie klaar staan en ook Leuven is klaar voor een ander groener beleid. Onze voorstellen zijn goed voor iedereen en maken mensen gelukkiger en Leuven beter.” In hun slotspeech hadden lijsttrekkers David Dessers en Lies Corneillie het over de politieke uitdaging van deze campagne: “Leuven werd tot de voorbije jaren door een 20ste eeuwse politicus op een 20ste eeuwse manier bestuurd. Het is nu tijd voor een nieuw politiek hoofdstuk voor deze stad. De huidige meerderheidspartijen hebben de voorbije jaren veel goede dingen gedaan, maar nog eens zes jaar met deze zelfde meerderheid is geen goede zaak voor Leuven. De inzet voor ons is dus om Groen zo sterk te maken dat we aan zet komen en mee deze stad kunnen gaan besturen. Groen is immer de enig mogelijke progressieve en positieve spelveranderaar in Leuven die krachtig genoeg is om het beleid een andere richting uit te sturen. Om van Leuven de duurzame en rechtvaardige ecostad te maken die het in zich heeft zullen we echt de lat hoger moeten leggen. Onze vrienden in Utrecht en Gent bewezen dat dat kan, dus kan het ook in Leuven. Groen wil van Leuven een echte klimaatstad maken. Leuven zei in 2012 dat het klimaatneutraal wil worden tegen 2030. De voorbije jaren zien we dat de uitstoot niet is gedaald. Met de Groenen zal het mogelijk worden om die uitstoot jaar na jaar te laten dalen. Dat zal nodig zijn, ook om zo werk te kunnen maken van een verbetering van de luchtkwaliteit en zo van de gezondheid van de Leuvenaars. Heldere keuzes dienen zich aan, en die willen we ook maken. Voor ons is de richting duidelijk: de privéwagen een andere plaats toekennen in ons stedelijk verkeer, nieuwe mobiliteitsplannen ook voor de deelgemeenten, en heel hard inzetten op de alternatieven (stappen, fietsen, openbaar vervoer en deelwagens). Voorts pleiten we voor de aanplanting van 10.000 nieuwe bomen op Leuvens grondgebied, om zo de luchtkwaliteit te verbeteren en mee de gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen. Vandaag stellen we ook vast dat het vaak de armste mensen zijn, die de slechtste lucht inademen. Dat kunnen wij niet aanvaarden. Dat vereist specifieke actie, want wij willen een gezonde stad van en voor iedereen en niet alleen voor mensen met een dikke portefeuille.”