Leuven wipt mee!

28 Februari 2023

Leuven wipt mee!

"Onze regio is een van de meest verharde van Europa. Zestien procent van onze oppervlakte is verhard, dubbel zoveel als het Europese gemiddelde. Actie is dus dringend nodig. We zijn blij dat de stad Leuven zal deelnemen. We waren al enkele jaren vragende partij om hier initiatief rond te nemen. Met het VK Tegelwippen is er nu een concreet initiatief op Vlaams niveau." zegt gemeenteraadslid Wouter Florizoone

Volgende maand, op 21 maart 2023 gaat het allereerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen van start. Dan nemen steden en gemeenten het tegen mekaar op om zoveel mogelijk ‘tegels te wippen’ of, anders gezegd, te ontharden. De reden daarvoor is evident: als we in vele (voor)tuinen tegels vervangen door gras, bloemen, struiken en bomen, dan maken we onze stad niet alleen klimaatbestendiger maar aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten. Een ontharde tuin is bovendien koeler op warme dagen.

Met de meer dan honderd Vlaamse steden en gemeenten die tot nu toe hebben aangegeven mee te doen zijn in totaal meer dan twee miljoen inwoners vertegenwoordigd. Steden en gemeenten kunnen trouwens met mekaar wedijveren om de hoogste ‘TPI-score’, gewipte ‘Tegels per Inwoner’, te behalen. Sommige lokale besturen gaan zelfs een rechtstreeks duel aan dat inspeelt op onderlinge rivaliteit of verbondenheid. Leuven kan zo bijvoorbeeld de competitie aangaan met een andere deelnemende centrumstad, Mechelen bijvoorbeeld.

Door deze deelname kan de Leuven haar eigen geplande onthardings- en vergroeningsacties eveneens in de kijker zetten. En door ook een "tegeltaxi" te voorzien, die tegels, klinkers en betonstenen komt ophalen bij de Leuvenaars gaat het om een inclusief initiatief waarbij iedereen kan worden aangemoedigd om deel te nemen. De tegels kunnen vervolgens terecht bij de Materialenbank en het recyclagepark van Ecowerf.

"Enkele maanden geleden hebben wij thuis aan 'betonwippen' gedaan. Ons kleine tuintje was door de vorige eigenaar verstopt onder een 10 cm dikke betonlaag. Die is er nu helemaal uit, het beton is afgevoerd. Nu kan er een tuintje komen, waar de regen tenminste kan doordringen en iets kan groeien. Het fijne is dat de stad nu ook een premie geeft voor het onthardingswerk op je eigen perceel. Tegelwippen in je achtertuin: gewoon doen!" zegt gemeenteraadslid en fractievoorzitter Frouke Wouters.