Leuven TTIP-vrije gemeente

09 April 2015

Groen wil dat Leuven een TTIP-vrije gemeente wordt. Daartoe bereiden we een motie voor die we in juni aan de gemeenteraad willen voorleggen. TTIP, qué? TTIP staat voor Transatlantic Trade and Investment Partnership. En dat is een transatlantisch handels- en investeringsakkoord dat momenteel wordt onderhandeld tussen de VS en de EU. Sinds de onderhandelingen voor dat akkoord ? achter gesloten deuren ? begonnen, groeit het burgerprotest in heel Europa. In een aantal landen, zoals Duitsland, is het protest massaal. Maar ook in België groeit de bezorgdheid. Heel wat lokale besturen, tot nu toe vooral in Wallonië en Brussel, spraken zich al uit tegen TTIP. En Groen stelt nu voor dat Leuven dat ook doet. David Dessers (gemeenteraadslid): "We maken ons ernstig zorgen over de gevolgen van dit vrijhandelsverdrag. Als je van de EU en de VS één grote, vrije markt maakt, wat betekent dat dan voor de sociale en ecologische standaarden van de producten die er verhandeld worden. Wiens regels zullen er gelden op die eengemaakte markt? Onze voedselcontrole verschilt bijvoorbeeld sterk van de Amerikaanse. Gaan we straks Amerikaans kippenvlees, gewassen in chloor, toelaten in Europa? Via het zogenaamde Investor State Dispute Settlement (ISDS) zouden buitenlandse investeerders overheden, dus ook lokale overheden, kunnen aanklagen als ze vinden dat ze nadeel ondervinden van bestaande wetten of regels. Dit betekent onder meer een reële bedreiging voor onze milieuwetgeving, die als handelsbelemmerend zou kunnen aangeklaagd worden. Begeven we ons zo niet in een neerwaartse spiraal? Verder wordt er voorzien dat bedrijven rechtstreeks zouden kunnen participeren bij de uitwerking van wetten, nog voor die in het parlement komen. Dat is volstrekt ondemocratrisch."

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "Er is een grote bezorgdheid dat de publieke diensten, die zo essentieel zijn voor ons Europees maatschappijmodel, in gevaar zouden kunnen komen als het TTIP er komt. Daarom leggen we de motie voor. Via de motie kan Leuven een duidelijk signaal geven aan de hogere overheden dat het TTIP er niet mag komen. Heel veel burgers willen dit akkoord niet. Bij een publieksconsultatie die de Europese Commissie organiseerde over het ISDS reageerden 150.000 mensen, en 97% van die reacties waren negatief. Toch wil de Commissie gewoon doorgaan met het project. Op EU-niveau zijn het de Groenen die actief het verzet tegen TTIP leiden. We willen dat nu ook op lokaal niveau doen."

Groen zal de motie voorleggen aan de gemeenteraad van juni. Tot dan zullen we via een facebookpagina en een infoavond de Leuvense bevolking informeren over dit dossier.

David Dessers en Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden

DE MOTIE LEUVEN TTIP-VRIJ

Presentatie door Bart Staes tijdens de debatavond op dinsdag 2 juni

Meer info:

BIJLAGEN:
motie_ttip_versie_2.pdf