Leuven, de allereerste Belgische sponsstad?

16 Mei 2020

Leuven, de allereerste Belgische sponsstad?

April was een zeer droge maand. We beleven momenteel de droogste start van het hydrologische zomerseizoen in honderd jaar. Groen Leuven pleit voor concrete actie en stelt voor om van Leuven een echte ‘sponsstad’ te maken die regenwater maximaal opvangt. Op die manier wapent de stad zich tegen komende droogte, hittestress en mogelijke waterschaarste. De klimaatverandering zorgt voor een hogere kans op lange periodes zonder neerslag, en een hogere kans op intense neerslag, de zogenaamde hoosbuien. Veel water wordt dan snel afgevoerd omdat het amper in de bodem kan sijpelen. Zeker omdat België koploper is op vlak van verharding. Als toekomstgerichte stad verwacht Groen Leuven dat Leuven blijft stilstaan bij de indeling en invulling van de publieke ruimte en volop inzet op ontharding en vergroening zodat het water kan insijpelen in de bodem. Sponsacties De Leuvense gemeenteraad heeft eind vorig jaar een hemelwaterplan goedgekeurd en een droogteplan en groenplan zijn in voorbereiding. Groen Leuven vindt het hoog tijd dat er nu een versnelling hoger wordt geschakeld. "Plannen schrijven over ontharden, hergebruiken van regenwater en bevorderen van infiltratie is mooi, maar we hechten vooral belang aan concrete actie. Zo zijn we bijvoorbeeld verheugd met het bufferbekken dat momenteel geïnstalleerd wordt op het Sint-Jacobsplein, om overstromingen te vermijden. Ook in de private ruimte moedigen we actie aan. De premies voor ontharden en vergroenen van de voortuin zijn een goed begin, maar zou gepromoot kunnen worden met een leuke actie", zegt gemeenteraadslid Sara Speelman.  "Plannen schrijven over ontharden, hergebruiken van regenwater en bevorderen van infiltratie is mooi, maar we hechten vooral belang aan concrete actie." - Sara Speelman. Goede voorbeelden zijn bijvoorbeeld terug te vinden bij Amsterdam Rainproof. Daar is er recent een tegelservice opgestart. De gemeente zorgt daar voor de ophaling van tegels, die burgers hebben uitgebroken om hun betegelde (voor)tuin te ontharden. Leuven 'sponsstad' "Ons watersysteem is vanuit het verleden gericht op het afvoeren van water. Bij een flinke regenbui verdwijnt 80 tot 85 procent van het water bijzonder snel uit Leuven. Dat kan anders. We moeten het water zo lang mogelijk vasthouden. Als een spons. Daarom pleiten we om van Leuven een echte 'sponsstad' te maken. Dat vergt een omslag in denken en doen. Zo’n tegelservice is dan een opstap naar meer straat- en wijkgerichte plannen," zegt gemeenteraadslid Wouter Florizoone. "We moeten het water zo lang mogelijk vasthouden. Als een spons. Daarom pleiten we om van Leuven een echte 'sponsstad' te maken." - Wouter Florizoone Een sponsstad vangt het regenwater maximaal op. Op die manier verkleint de kans op overstromingen en wordt de hoeveelheid beschikbaar water verhoogd. Het opgevangen water kan gebruikt worden voor publieke taken zoals veegmachines, watertanks van de groendienst of door voorzieningen bij openbare gebouwen. Op wijk- of straatniveau kan het gebruikt worden voor de irrigatie van tuinen en het huishouden. Ook stadslandbouw kan ermee aan de slag. Door overbodige verharding te vervangen door wadi's, groene daken, straattuinen en regentuinen geeft men regenwater op die manier een meer centrale plaats in de dagdagelijkse activiteiten. Het water "werkt" voor de stad en haar inwoners in plaats van ertegen.  Beide raadsleden hebben een aantal vragen gebundeld voor het stadsbestuur waarmee ze polsen naar de stand van zaken. Die gaan o.a. over het tijdskader waarin  extra maatregelen moeten worden genomen, het extra budget dat hiervoor wordt voorzien, de manier waarop burgers en bedrijven worden gesensibiliseerd of zelfs verplicht om water te besparen of retourbemaling, opvang of hergebruik van grondwater te voorzien.