Leuven roept inwoners op om de vredesboodschap mee uit te dragen

01 September 2023

Leuven roept inwoners op om de vredesboodschap mee uit te dragen

"We roepen Leuvenaars op om massaal de vredesboodschap mee uit te dragen, want die boodschap kan niet luid genoeg klinken. Hiertoe verspreiden we gratis postkaarten waarmee Leuvenaars hun vredevolle groeten kunnen verspreiden naar vrienden, familie, buren en kennissen." - Lies Corneillie

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrede op 21 september roept stad Leuven haar inwoners op om de komende weken de vredesboodschap mee uit te dragen. Alle Leuvenaars kunnen speciaal hiervoor ontworpen postkaartjes versturen. Kinderen kunnen deelnemen aan een internationale tekenwedstrijd. Traditiegetrouw wappert op 21 september ook de vredesvlag aan het stadskantoor, en de Leuvense Vredesbeweging organiseert die dag een gevarieerd en hoopvol vredesprogramma in Abdij van Park.

Als lid van Mayors for Peace (Burgemeesters voor Vrede) en als Vredesgemeente ijvert Leuven al jaren mee voor nucleaire ontwapening en een duurzame wereldvrede en dat is dit jaar niet anders. "Steden en gemeenten zijn geen geïsoleerde eilanden in de wereld. Ze kunnen juist een voortrekkersrol opnemen in het streven naar ontwapening en duurzame wereldvrede. De situatie in onder meer Oekraïne, Jemen, het oosten van Congo en Ethiopië maakt elke dag opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om die vredesboodschap te blijven uitdragen – elke dag opnieuw maar op 21 september in het bijzonder", licht schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie toe. "Werken aan vrede is bovendien meer dan werken aan een wereld zonder oorlog en geweld. Pas als iedereen vrij leeft en er rechtvaardigheid is, is er echte vrede. Geen vrede zonder mensenrechten, geen mensenrechten zonder vrede. Daarom vinden we het belangrijk om dit jaar Mensenrechtenstad te worden. Een stad die mensenrechten realiseert, ze verdedigt en het draagvlak ervoor versterkt."

Vredevolle groeten uit Leuven!

"We roepen Leuvenaars op om massaal de vredesboodschap mee uit te dragen, want die boodschap kan niet luid genoeg klinken. Hiertoe verspreiden we gratis postkaarten waarmee Leuvenaars hun vredevolle groeten kunnen verspreiden naar vrienden, familie, buren en kennissen", aldus Corneillie.

Op de postkaarten staat de illustratie 'Strategic Peacekeeper' ('strategische vredesbewaarder') van de hand van illustrator, animator en animatiefilmregisseur Arevik d’Or. De gratis kaartjes zijn af te halen op een tiental stadslocaties waaronder het stadskantoor, Visit Leuven, de filialen van de Bib en de buurtcentra tot uitputting van de voorraad.

Tekenwedstrijd ‘Vredevolle Steden’

​"We richten ons met deze oproep ook tot kinderen. Kinderen tussen 6 en 15 jaar kunnen tot en met 11 oktober deelnemen aan de internationale tekenwedstrijd 'Vredevolle Steden'", vult de schepen nog aan. "Het is een ideale activiteit voor in de klas, de kunstacademie of de jeugdvereniging." De tien mooiste tekeningen stuurt de stad naar het secretariaat van Mayors for Peace in Japan. Op 24 oktober worden de Leuvense winnaars bekendgemaakt en ontvangen ze van de stad een geschenk. De internationale vredesorganisatie kiest de internationale winnaars tegen december. Vorig jaar ontving de twaalfjarige Jakub een internationale prijs voor zijn tekening.

Avondprogramma 'Wensen voor Vrede'
De Leuvense Vredesbeweging organiseert tot slot op donderdag 21 september 2023 vanaf 18.45 uur een vredesprogramma in Abdij van Park met een concert op de Vredesbeiaard, een wandeling, muziek van cellist Roel Dieltiens, het '21 September Koor' en stadsbeiaardier Luc Rombouts, poëzie van Charles Ducal, getuigenissen van Jeanne Devos en Julie Hendrickx, een lichtceremonie en een receptie. Deelnemen is gratis en je vooraf aanmelden kan via https://paxchristi.be/wensen23. Je inschrijven is niet verplicht, maar wel handig voor de organisatoren.