Stad Leuven ondertekent solidariteitscharter Special Olympics Belgium

27 Mei 2022

Stad Leuven ondertekent solidariteitscharter Special Olympics Belgium

Vanmiddag ondertekenden Leuvens schepen van sport Johan Geleyns en schepen van gelijke kansen Lies Corneillie het solidariteitscharter van Special Olympics Belgium (SOB). Dat gebeurde op de 38e editie van de Nationale Spelen in Louvain-La-Neuve. Met de ondertekening van het solidariteitscharter wenst stad Leuven zich verder te engageren als open en inclusieve (sport)stad die zoveel mogelijk drempels wegwerkt voor sporters in Leuven. In België hebben zo’n 165.000 inwoners een verstandelijke beperking. Om hen te begeleiden en hun integratie te verbeteren, rekent Special Olympics Belgium (SOB) op alle Belgische steden en gemeenten. SOB moedigt steden en gemeenten aan om sport breed toegankelijk te maken en werk te maken van een inclusief sportaanbod. De organisatie hoopt dat de positie van mensen met een beperking een plaats krijgt in het lokale beleid. Stad Leuven stapt graag mee in dit positief verhaal. "Met de ondertekening van het solidariteitscharter engageert stad Leuven zich om deze legislatuur verdere stappen te zetten voor een toegankelijk en inclusief sportbeleid", zegt schepen van sport Johan Geleyns. "We vinden het immers heel belangrijk dat iedereen kan sporten. Professional en recreant, jong en oud, gezond en minder gezond. We zetten hier zowel qua infrastructuur als qua ondersteuning op in. Sinds enkele jaren schakelden we nog een versnelling hoger. Toen de vraag om dit charter te ondertekenen ons in 2020 bereikte was er nog maar pas een nieuwe sportclubondersteuner gestart die volop bezig was met de uitbouw van een G-sportbeleid. We wilden éérst resultaten bereiken voor we het charter ondertekenden. Geen loze woorden, maar daden. Vandaag zijn de eerste resultaten er en ben ik dan ook heel trots dat onze stad dit kan ondertekenen." In februari 2022 nam SOB opnieuw contact op met de stad Leuven naar aanleiding van de Nationale Spelen in Louvain-la-Neuve. "Dit solidariteitscharter bestaat uit ambities afgestemd op de lokale Leuvense situatie en ligt in lijn met het G-sportbeleid dat we voeren. Door de ondertekening van de charter wenst stad Leuven zich verder te engageren als open en inclusieve (sport)stad die zoveel mogelijk drempels weg werkt voor sporters in Leuven, ongeacht hun beperking, etniciteit, inkomen, gender of seksuele geaardheid. Na de speciale vermelding voor het mainstreamen van toegankelijkheid op de uitreiking van de Europese Access City Award eind vorig jaar, engageren we ons met dit charter voor een toegankelijk en inclusief sportbeleid", aldus schepen van gelijke kansen Lies Corneillie. "Door de ondertekening van de charter wenst stad Leuven zich verder te engageren als open en inclusieve (sport)stad die zoveel mogelijk drempels weg werkt voor sporters in Leuven, ongeacht hun beperking, etniciteit, inkomen, gender of seksuele geaardheid." - Lies Corneillie Leuvense ambities In het solidariteitscharter staan 11 acties opgenomen van de stad Leuven en het SOB om verdere stappen te zetten richting een inclusief sportbeleid. "Verschillende acties worden op dit moment al toegepast. Zo proberen we ons sportaanbod voor G-sporters steeds uit te breiden. Leuven is al enkele jaren gaststad voor het internationale rolstoeltennistornooi Flanders 25. Samen met Parantee-Psylos organiseerden we vorig jaar in oktober het jeugdsportfeest voor kinderen en jongeren met een beperking en een maand geleden vond nog een sportproefbeurs voor blinden en slechtzienden plaats. Daarnaast organiseren we komende zomervakantie enkele specifieke G-Tofsportkampen in samenwerking met Leuvense sportverenigingen. En sinds vorig jaar kunnen erkende sportverenigingen ook toelagen aanvragen voor de aankoop van aangepast sportmateriaal en/of sportspecifieke hulpmiddelen. Het is duidelijk dat we als stad volop inzetten op G-sport en we dit ook in de toekomst zullen blijven doen", besluit schepen Geleyns. Over Special Olympics Belgium en de Nationale Spelen Special Olympics Belgium is opgericht in 1979 en biedt personen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om sport te beoefenen en aangepaste trainingsprogramma’s te volgen. Na twee jaar corona organiseert Special Olympics Belgium tijdens het weekend van Hemelvaart opnieuw een volwaardige editie van de Nationale Spelen en brengt zo 10 000 mensen samen. Gaststad Ottignies-Louvain-la-Neuve en gastgemeente Eigenbrakel openen hun infrastructuren om de 2.755 atleten en 52 unified partners te ontvangen in 16 verschillende sportdisciplines.