Leuven verkozen tot nieuwe voorzitter van Europees mobiliteitsnetwerk POLIS

01 December 2021

Leuven verkozen tot nieuwe voorzitter van Europees mobiliteitsnetwerk POLIS

Tijdens de POLIS-conferentie in Göteborg is stad Leuven gisterenavond overtuigend verkozen tot nieuwe voorzitter van het Europees mobiliteitsnetwerk POLIS. Leuven zal twee jaar lang de voorzittersrol opnemen en gaststad zijn voor de POLIS-conferentie in 2023. Schepen van mobiliteit David Dessers is verheugd met het voorzitterschap: "We willen met Leuven een voortrekkersrol spelen op het vlak van duurzame, toekomstgerichte en inclusieve mobiliteit. We geloven sterk dat samenwerking, niet alleen in onze eigen stad maar ook met andere Europese steden, cruciaal is om die ambitie waar te kunnen maken. POLIS biedt daar het ideale netwerk voor. Als voorzitter zullen we een leidende rol opnemen om samenwerking tussen Europese steden en regio's aan te moedigen en het delen van inzichten, innovatieve mobiliteitsoplossingen en goede voorbeelden te bevorderen." "We zullen met dit voorzitterschap tijdens de komende twee jaar Europees mee een voortrekkersrol spelen op het vlak van duurzame, toekomstgerichte en inclusieve mobiliteit." - David Dessers  Als voorzitter zal Leuven ook de Just Transition Agenda van POLIS mee uitdragen. Met deze agenda wil POLIS inzetten op het toegankelijk maken van duurzame mobiliteit voor iedereen. Deze agenda zal als leidraad dienen voor de netwerk-, capaciteitsopbouw- en pleitbezorgingsactiviteiten van POLIS in de komende jaren. Leuven neemt het voorzitterschap over van de Zweedse stad Göteborg. "Als secretaris-generaal van POLIS én als geboren en getogen Leuvenaar ben ik ontzettend fier dat Leuven het voorzitterschap van ons netwerk op zich neemt. Leuven zet de twee speerpunten van POLIS, innovatie en duurzame mobiliteit, om in de praktijk. Bovendien is ze het levende bewijs dat je geen grote stad hoeft te zijn om een pioniersrol op te nemen. Leuven kan zich meten met de meest toonaangevende steden in Europa", reageert Karen Vancluysen, secretaris-generaal van POLIS. De voorbije drie jaar was Leuven al lid van de raad van bestuur en het Small Medium-sized Cities-platform binnen POLIS. De stad neemt ook al enkele jaren deel aan tal van werkgroepen rond onder meer parkeerbeleid, deelmobiliteit en verkeersmanagement, waarin verschillende steden hun ervaringen delen. Mede dankzij dit lidmaatschap werd de stad al in verschillende Europese projecten betrokken zoals het project e-Hubs waarbij Leuven dankzij Europese subsidies een netwerk van mobipunten uitrolt.  Over POLIS POLIS is het toonaangevende Europese netwerk van steden en regio's voor innovatie op het gebied van stedelijk vervoer. POLIS is actief in het werven en voorbereiden van Europese projecten rond duurzame stedelijke mobiliteit. Naast de ondersteuning rond deelname aan Europese projecten fungeert POLIS als spreekbuis van steden en regio's naar de Europese instellingen. POLIS organiseert ook op regelmatige basis kennisuitwisseling rond de nieuwste ontwikkelingen. POLIS werd gesticht in 1989 en telt momenteel een zeventigtal leden. In België zijn Leuven, Gent, Brugge, Mechelen het Brussels Gewest, Vlaanderen, GRE Liège en de provincie Vlaams-Brabant lid. Leuven is lid sinds 2014. De jaarlijkse POLIS-conferentie biedt steden en regio's de gelegenheid om hun vervoersprestaties aan een internationaal publiek voor te stellen en biedt de bredere vervoersgemeenschap de kans om met vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden in gesprek te gaan over innovatieve vervoersoplossingen. Het thema van de conferentie dit jaar is 'Innovation in transport for Sustainable Cities and Regions'.