Leuven moet ook met de SDGs aan de slag

20 Juni 2016

Groen vraagt dat ook Leuven de SDGs of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen omarmt en die gebruikt om te komen tot een duurzaam en participatief beleid. In september 2015 werden tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York 17 SDGs ? sustainable development goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ? goedgekeurd. Die SDGs zijn de opvolgers van de zogenaamde millenniumdoelstellingen (MDGs). Ze vormen het kader voor het internationale beleid duurzame ontwikkeling tot 2030. In tegenstelling tot de MDGs gelden de SDGs nu voor alle landen, dus ook voor het onze. Tie Roefs (gedeputeerde Vlaams-Brabant): "Iedereen heeft een rol te spelen in het halen van die SDGs. Niet alleen landen, maar ook lokale besturen, naast bedrijven, middenveldorganisaties en burgers. Het interessante van de SDGs is dat ze een onderdeel zijn van een mensenrechtenagenda. Wereldwijd zullen we ons in de toekomst dus de vraag kunnen stellen of wat we doen in overeenstemming is met die mensenrechten. Houden we rekening met de verandering van het klimaat, met biodiversiteit, maar ook met gender en de toegang voor iedereen tot de digitale wereld? Een aantal lokale besturen, waaronder Herent en Hasselt, heeft ondertussen het speciale charter van de VVSG ondertekend waarmee ze zich engageren voor de SDGs."

David Dessers (gemeenteraadslid): "De SDGs kunnen een belangrijke kapstok worden om een nieuwe impuls te geven aan een beleid duurzame ontwikkeling. Het is goed dat we niet meer enkel denken in beelden van Noord naar Zuid, maar dat we beter begrijpen dat we ook hier nog veel werk te doen hebben. Leuven heeft een rijke traditie in mondiaal denken en herbergt heel wat Noord-Zuidorganisaties, en die werken nu al volop met de SDGs.  Wij stellen voor dat Leuven actief werk maakt van het realiseren van de SDGs op ons grondgebied. We geven een concreet voorbeeld. Met een lokale voedselstrategie, door en voor de Leuvenaars, dragen we bij aan voedselzekerheid voor kwetsbare doelgroepen (SDG 1+2), zorgen we voor een betere gezondheid en welzijn (SDG 3), lokale & duurzame economie (SDG 8), mobiliteitsvoordelen via de korte keten (SDG11), een verantwoorde consumptie en productie (SDG12) en heel wat milieuvoordelen als we biologisch gaan telen (SDG 14 en 15).  Via de SDGs kunnen we een duurzaam beleid verbreden en versterken. Daarom willen wij het initiatief nemen om met de verschillende democratische partijen samen een voorstel uit te werken dat we dan in het najaar aan de gemeenteraad willen voorleggen."

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Wij zien in Leuven heel veel burgers, verenigingen bedrijven en scholen die zich verantwoordelijk voelen en op hun eigen manier engageren voor een duurzame en rechtvaardige toekomst wereldwijd. Daarom roepen we het stadsbestuur hen allemaal samen te brengen op een jaarlijks evenement waar ze samen nieuwe acties kunnen plannen en input geven voor het duurzaamheidsbeleid en de internationale werking van de stad."

David Dessers en Lies Corneillie en Tie Roefs

 

Achtergrond: