Leuven moet meer doen om veilig fietsen mogelijk te maken

15 December 2008

De voorbije weken waren er in Leuven verschillende zware ongevallen met fietsers (onder meer twee aanrijdingen met vluchtmisdrijf en een dodelijk ongeval met een jonge fietser). De tol van het verkeer blijft zwaar, te zwaar volgens Groen! Frans Dumont: "Al jaren vragen wij keer op keer dat Leuven meer inspanningen zou doen om de inrichting van het stedelijk gebied zo te organiseren dat heel wat ongevallen met fietsers niet meer zouden kunnen gebeuren. Het is zeker zo dat er bij automobilisten en fietsers roekeloze mensen zijn, die te veel risico's nemen voor zichzelf en anderen. Maar dat verklaart lang niet alles. Het stadsbestuur laat nog te veel kansen liggen om van Leuven een echt fietsvriendelijke stad te maken. Om maar een voorbeeld te noemen: met uitzondering van zaterdagnamiddag zouden de fietsers 24 op 24 uur van de Diestsestraat gebruik moeten kunnen maken als een veilig alternatief voor de Bondgenotenlaan." Lisa Smolders: "Als het stadsbestuur er al vanuit zou gaan dat de fiets een 'gewoon' vervoermiddel is, dan bovendien ook nog eens in veel gevallen het meest efficiënte en milieuvriendelijke vervoermiddel is in de stad, dan zouden we al een stap verder zijn. Maar blijkbaar ziet vooral de burgemeester de fietsers nog altijd als een hoop lastpakken die collectief 'onverantwoordelijk' zijn. Wanneer grote groepen burgers via acties vragen om veilige fietsroutes te voorzien, dan worden ze bot afgewezen. Wanneer we vragen om knelpunten structureel aan te pakken, dan is het antwoord dat Leuven 'kiest voor de voetgangers'. Als dat echt zo zou zijn, dan zouden er al veel meer autovrije zones zijn en zouden heel wat gevaarlijke punten (voor voetgangers en fietsers) al lang zijn aangepakt."

Groen! wil van de aanstaande begrotingsbesprekingen gebruik maken om opnieuw enkele dringende fietsmaatregelen voor te stellen.

Fatiha Dahmani: "We herhalen nogmaals ons voorstel voor het aanstellen van een volwaardige fietsambtenaar. Leuven heeft echt heel erg nood aan een persoon die voltijds bezig kan zijn met het fietsen in Leuven. Zij of hij zal onder meer de handen vol hebben met het permanent verbeteren van het fietsroutenetwerk via een inventaris van knelpunten en verbeteringswerken, het verder verfijnen van het netwerk van fietsstallingen, het uitwerken van sensibiliseringsacties voor veilig en comfortabel fietsen, en het functioneren als een permanent aanspreekpunt voor alle aspecten van het fietsbeleid. En ? om maar meteen te anticiperen op het verwachte antwoord van de burgemeester ? het verder overvragen van de ambtenaren die nu met verkeersbeleid bezig zijn is geen oplossing voor de dringende nood aan een sterker fietsbeleid."

Marleen Demuynck: "We vragen ten slotte ook een verdubbeling van het budget voor kleine herstellingen aan het wegdek en aan fiets- en voetpaden. Wanneer er hier of daar een kleine put in het wegdek is, dan is dat voor een auto of bus geen probleem. Maar voor een fietser kan dit een levensgroot risico zijn. Hij of zij kan het evenwicht verliezen, of wordt gedwongen ineens uit te wijken. Wanneer de stadswachten regelmatig per fiets zouden rijden, en daarbij een systematische inventaris zouden bijhouden van de fietskwaliteit van straten in overleg met de fietsambtenaar, dan zou dat een stap vooruit zijn. Samen daarmee vragen we meer middelen voor het snel uitvoeren van kleine herstellingen, zodat fietsers veiliger door het verkeer kunnen."

Frans Dumont, Lisa Smolders, Marleen Demuynck, Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden