Leuven moet duurzaamste stad worden, en dat kan

19 April 2008

Leuven profileert zich graag als een stad van 'goed bestuur'. Wanneer het echter aankomt op duurzaamheid is Leuven vooral een 'volger', en geen koploper. En dat klaagt Groen! al vele jaren aan. Raadslid Fatiha Dahmani: "Wanneer het over ecologie gaat, is het stadsbestuur vooral niet geneigd om de beste van de klas te worden. Men doet enkel wat er moet gebeuren, of waarvoor men extra middelen kan krijgen. Dat is niet alleen teleurstellend, het is vooral niet slim. Wie nu voluit inzet op ecologie, zorgt niet alleen voor meer levenskwaliteit voor de eigen burgers, het betekent ook dat er volop kansen worden gecreëerd op een toekomstgerichte economische vernieuwing." Al te vaak krijgen we van het stadsbestuur te horen dat wat Groen! vraagt niet haalbaar zou zijn. Een doortastend ecologisch beleid zou te ingewikkeld zijn, of zou vooral de verantwoordelijkheid van de hogere overheden zijn. En zo blijft men de dingen voor zich uit schuiven. Het kan ook anders, en dat bewijst een stad als Groningen. Groningen heeft de ambitie om de "duurzaamste stad van Nederland" te worden, en heeft daarvoor een ambitieus plan uitgewerkt. Als elfde voorstel in haar reeks

beelden van een groene stad laat Groen!Leuven zich inspireren door het voorbeeld van Groningen om ook aan het Leuvens stadsbestuur te vragen een plan uit te werken om de duurzaamste stad te worden.

Fatiha Dahmani: "Als we vragen dat Leuven een eigen lokaal klimaatbeleid zou voeren, dan krijgen we steeds een negatief antwoord. Een klimaatbeleid zou niet de verantwoordelijkheid zijn van een lokaal bestuur. Een stad als Groningen bewijst dat het wel degelijk anders kan. Groningen wijst uitdrukkelijk op de komende gevolgen van het veranderende klimaat voor de stedelijke gemeenschap, en kiest ervoor om zelf de handen uit de mouwen te steken. En men wil actief samenwerken met de burgers en met de aanwezige kennisinstellingen en bedrijven om de duurzaamheidsambitie te realiseren."

Opvallend in de plannen van Groningen is een stevig uitgewerkt langetermijntraject om Groningen tegen 2025 energieneutraal te maken. Zo heeft men als centraal instrument een 'energieladder' (1) uitgewerkt, die bij alle initiatieven zal gebruikt worden. Zo kan het energiegebruik drastisch verminderd worden en kan de CO2-uitstoot ook fors naar omlaag. Bijzonder interessant is de uitgesproken keuze voor actieve participatie van de burgers. Groningen wil van het streven naar duurzaamheid een essentieel bestanddeel maken van de stedelijke identiteit. Er wordt gekozen voor een breed proces, waarin wordt samengewerkt met de verschillende kennisinstellingen, waarin voorbeeldprojecten worden opgezet en waarin bedrijven actief worden ondersteund in duurzaamheidsprojecten.

Fatiha Dahmani: "Wat in Groningen kan, moet in Leuven ook kunnen. Groen! vraagt dat Leuven op korte termijn begint met de voorbereiding van een breed gedragen project om van Leuven de duurzaamste stad van het land te maken. Het overnemen van de 'energieladder' zou al een goed begin zijn. Om een en ander op gang te trekken zou het goed zijn als Leuven een samenwerking opzet met de stad Groningen. Leuven zou over dit alles actief moeten samenwerken met de burgers, de kennisinstellingen en de bedrijven."

Fatiha Dahmani

1. De energieladder bestaat uit volgende elementen:

1. Energievrij/ 2. Vermindering energieverbruik/ 3. Gebruik en productie van duurzame energie/ 4. Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen/ 5. Compensatie van fossiele energiebronnen (Volledig dossier in de bijlage. Voor de andere voorstellen in de reeks 'Beelden van een groene stad', klik hier.)