Is Leuven klaar voor de klimaatverandering?

23 Oktober 2013

Groen heeft een visie uitgewerkt over een 'klimaatbestendige stad', en dat om de gevolgen van de klimaatverandering die er hoe dan ook aankomt goed op te vangen. Groen vraagt dat het stadsbestuur werk maakt van een lokale adaptatiestrategie, als aanvulling op wat nu al wordt voorbereid in het kader van Leuven Klimaatneutraal 2030. Leuven wil klimaatneutraal worden, en dat is een heel goede doelstelling. Door zo'n beleid kunnen we voorkomen dat de klimaatverandering een klimaatchaos wordt, die nauwelijks nog controleerbaar is en vooral de meest kwetsbaren hard zal treffen. Maar de klimaatverandering nog helemaal tegenhouden, dat kan al niet meer. Het klimaat zal dus veranderen. En daar kun je maar beter goed op voorbereid zijn. Marleen Demuynck (gemeenteraadslid): "Leuven is dan misschien niet zo'n grote stad, maar dat wil niet zeggen dat we hier ontsnappen aan de uitdaging. Wat Groen voorstelt, is dat er vanaf nu werk wordt gemaakt van een gecoördineerde strategie om deze stad klimaatbestendig te maken. Een voorbeeld is de aanpak van zogenaamde 'hitte-eilanden'. Als je in de zomer van buiten de stad naar het centrum komt, voel je hoe het daar warmer is. Dat verschil kan tot enkele graden oplopen. In de binnenstad is er nu veel meer verharde oppervlakte, waardoor de warmte wordt bijgehouden. Je kunt dat opvangen door meer groene en waterplekken te voorzien. Maar je moet ook kijken in welke stukken van de stad de meest kwetsbare mensen wonen, om vooral daar aan de slag te gaan."

Jan Mertens (lid raad van bestuur AGSL): "Met Groen hebben we een visienota uitgewerkt die het concept van de klimaatbestendige stad illustreert. Die nota zou mee de inspiratie moeten vormen voor een lokale adaptatiestrategie die het stadsbestuur zou moeten ontwikkelen. Tot nu toe ontbreekt de dimensie adaptatie in het voorgestelde beleid in het kader van Leuven Klimaatneutraal 2030. Er is nood aan een coherente omvattende strategie, zodat alle relevante beslissingen de volgende jaren 'climate-proof' kunnen zijn. Adaptatie gaat niet enkel over woningbouw of infrastructuur, maar ook over maatschappelijke kwetsbaarheid. Beleidsmaatregelen moeten prioritair gericht worden op die sociale groepen die het hardst getroffen zullen worden door de klimaatverandering. De lokale adaptatiestrategie zou moeten gebruikt worden bij beleidsplannen als het nieuwe ruimtelijk structuurplan. Maar ook bij alle beslissingen over stedelijke ontwikkelingen rond de ruimere Vaartkom of de Hertogensite moet de lokale adaptatiestrategie als richtinggevend worden gebruikt."

Marleen Demuynck en Jan Mertens

BIJLAGEN:
dossier_een_klimaatbestendige_stad.pdf