Leuven kan zelf luchtkwaliteit meten

16 September 2015

Met een eenvoudig instrument kan Leuven zelf gericht de luchtkwaliteit gaan meten en de resultaten in kaart brengen. Zeker doen, vindt Groen. Het kan een belangrijk instrument worden in een beleid voor een autoluwe stad. Groen heeft al verschillende keren gepleit dat Leuven werk zou maken van het meten van de luchtkwaliteit. Op die vragen werd nooit ingegaan. De verantwoordelijkheid werd doorgeschoven naar anderen of op voorstellen voor proefprojecten ging men niet in. Als we bij beleidsplannen over mobiliteit voorstelden om uitdrukkelijk doelstellingen over luchtvervuiling op te nemen, was het enige antwoord dat "lucht een Vlaamse bevoegdheid" is. Nochtans kunnen heel wat keuzes op lokaal niveau wel degelijk een impact hebben op de luchtvervuiling. Het is bovenal onaanvaardbaar om het element luchtvervuiling systematisch uit het debat over het toekomstige mobiliteitsbeleid te houden, of het maar heel selectief te hanteren. Wat we lokaal doen, kan zo perfect complementair aan wat er op Vlaams en federaal niveau gebeurt functioneren. Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "Er bestaat nu een eenvoudig instrument waarmee Leuven zelf aan de slag kan gaan om de luchtkwaliteit te meten. VITO heeft met AirQmap (

http://www.airqmap.com/index.html) een product ontwikkeld dat de mogelijkheid geeft aan mensen met een beperkte of geen kennis van luchtvervuiling, zoals stadspersoneel of vrijwilligers, om luchtkwaliteitsmetingen te laten uitvoeren. Op basis daarvan krijgt men dan een gedetailleerde weergave van de luchtkwaliteit op straatniveau. AirQmap is al ingezet in verschillende steden zoals Antwerpen, Gent, Brussel, Luik, Zutendaal, Amsterdam en Oslo. De tool heeft z'n kostprijs, € 6.000, maar al na een inventarisatie van 3 weken kan men voldoende data genereren om een representatief beeld te hebben van de luchtverontreiniging."

Anne Dedry (Kamerlid): "Het is belangrijk dat we echt een tandje bij steken wanneer het gaat over milieu en gezondheid. Luchtvervuiling heeft wel degelijk een serieuze impact op de gezondheid. Om mensen mee te krijgen in een transitie naar een ander mobiliteitsbeleid moet je minstens kunnen duidelijk maken wat de gevolgen zijn van de huidige toestand."

Fatiha Dahmani: "Een voordeel van dit instrument is dat het gemakkelijk door de eigen ambtenaren kan worden uitgevoerd. Maar je kunt evengoed burgers betrekken bij de uitvoering van metingen. Met de resultaten van de metingen kun je dan bv. het debat versterken om stadsdelen autoluw te maken of fietsroutes optimaal te plannen. Wij zullen in een eerstvolgende commissie voorstellen dat de stad overgaat tot de aankoop van deze toepassing."

Fatiha Dahmani en Anne Dedry

 

(Foto: VITO, AirQmap)