Stad Leuven voert strijd tegen leegstaande woningen en kamers op

25 Juni 2019

Stad Leuven voert strijd tegen leegstaande woningen en kamers op

"Leegstaande en verkrotte woningen zijn een doorn in het oog. Door de belasting op leegstand te verhogen willen we eigenaars ertoe aanzetten om hun woning in orde te brengen." - Lies Corneillie

De stad Leuven neemt verdere maatregelen tegen leegstand. De voorbije jaren hief de stad al een belasting op leegstaande woningen en kamers. Die belasting wordt nu verhoogd. Met deze beslissing wil de stad de schaarste op de woonmarkt in Leuven mee aanpakken.

"In tijden van hoge grond- en woningprijzen en een schaarste aan betaalbare kwaliteitsvolle woningen is het moeilijk te verantwoorden dat woningen leegstaan of eigenaars ze laten verkrotten. Ze zijn een doorn in het oog. Daarom willen we hard optreden tegen leegstand. Door de belasting op leegstand te verhogen, willen we eigenaars ertoe aanzetten om hun gebouw in orde te brengen", zegt Lies Corneillie, schepen van wonen.

Het gaat daarbij over kamers en woningen die op de inventaris als ongeschikt of onbewoonbaar staan of in het register leegstand en verwaarlozing zijn opgenomen. De belasting bedraagt 500 euro per jaar voor een kamer en 2.500 euro per jaar voor een woning. Eerder was dit 127 euro voor een kamer en 1.582 euro voor een woning. De verhoging naar 500 euro voor een kamer is bovendien conform de Vlaamse wetgeving. Het bedrag wordt jaarlijks verhoogd. Vanaf het vijfde jaar blijft het hetzelfde. Zo betaal je vanaf het vijfde jaar voor een kamer 2.500 euro en voor een woning 12.500 euro.

Het herwerkte belastingreglement voorziet wel in een aantal vrijstellingen. De eigenaar van een woning die onbewoonbaar verklaard is na een brand bijvoorbeeld, is vrijgesteld van deze belasting.

Het is een doelbelasting om leegstand aan te pakken en eigenaars te stimuleren om de kamer of woning terug in orde te brengen, niet om inkomsten te genereren. De belastingtarieven voor leegstand in Leuven liggen in lijn met de tarieven in andere steden.