Langer zelfstandig wonen in hightech woning dankzij kant-en-klaar technisch woningplan

18 September 2020

Langer zelfstandig wonen in hightech woning dankzij kant-en-klaar technisch woningplan

Een huis of appartement bouwen dat meegroeit met de bewoners, is mogelijk dankzij allerlei technische snufjes. Maar hoe zorg je ervoor dat je al van bij het ontwerp rekening houdt met toekomstige technologie? Dat is wat stad Leuven en stad Turnhout samen met de KU Leuven en enkele partners gespecialiseerd in zorgtechnologie onderzochten. Zij ontwierpen een technisch plan voor het appartement van de toekomst, met de focus op de noden en wensen van ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Het opgeleverde plan is een handig instrument voor steden die bestekken uitschrijven voor woonprojecten, zorginstellingen die zelfstandig wonen mee willen uitrollen of particulieren die hun woning met het oog op hun oude dag willen ontwerpen. Sterk verouderende bevolking Langer zelfstandig wonen zal de trend zijn in de toekomst. Volgens prognoses zullen tegen 2030 ruim 2 miljoen Belgen ouder zijn dan 60 jaar en bijna 500.000 ouder dan 80 jaar. Zet daarnaast nog de grote tekorten aan zorgpersoneel, en je ziet dat woonzorgcentra deze evolutie niet gaan kunnen opvangen. We zullen daarom in de toekomst langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Technologie kan heel wat noden opvangen Gelukkig zijn er al heel wat technologische oplossingen op de markt die zowel het comfort als het welzijn en het veiligheidsgevoel van ouderen verhogen. Denk bijvoorbeeld aan technologie voor de centrale bediening van lampen en gordijnen, videobellen voor sociaal contact, leefstijlmonitoring, personenalarmering en valdetectie. Zelfs op het vlak van zorg en medicatie zijn er al oplossingen voorhanden. De huidige technologie laat toe om bijvoorbeeld de bloedsuikerspiegel vanop afstand te meten en advies te krijgen via teleconsultaties. Zo moeten ouderen niet voor elk probleem naar de huisartsenpraktijk… Toekomstgericht woningplan brengt alles samen "In dit project hebben we de noden van ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals in kaart gebracht, gezocht naar mogelijke technologische antwoorden en die hebben we vervolgens in één woningplan gestoken. Dat heeft geleid tot een grondplan met daarop de belangrijkste infrastructuurvereisten (stroomvoorziening, connectiviteit en bekabeling). Dit maakt dat in de toekomst alle mogelijkheden open liggen", zegt Helena Schulpé, projectleider van stad Leuven. De kracht van het project is dat het heel gespecialiseerde kennis samenbrengt in een overzichtelijk plan. Dat is mogelijk dankzij de samenwerking tussen stad Leuven en stad Turnhout, Resiterra, Health House, InnovAge, KU Leuven (ESAT), LiCalab en Leuven MindGate. Zij hebben getoond dat een wisselwerking tussen technologie en zorg leidt tot levensbelangrijke innovaties. "We willen nieuwe digitale technologieën maximaal aanwenden om de uitdagingen waarvoor onze stad staat, het hoofd te bieden." - Thomas Van Oppens "We willen als stad maximaal digitale technologieën aanwenden om de uitdagingen waarvoor onze stad staat, het hoofd te bieden. Er is een enorm potentieel aan nieuwe technologieën, die willen we optimaal benutten", stelt schepen van ICT Thomas Van Oppens. "Het is nu zaak om dit ontwerpplan zo veel mogelijk te verspreiden én verder te gaan. Dit is immers nog maar het begin, het komt er nu op aan om echte smart houses te gaan bouwen." Te bekijken in Health House Wie meer wil weten over de technologische toepassingen die langer zelfstandig leven mogelijk maken voor ouderen en wie wil zien hoe die een plaats krijgen in een woning, kan dit na reservatie gaan bekijken in Health House. De stad Leuven en de stad Turnhout kunnen voor dit onderzoek rekenen op subsidies van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen binnen de oproep City of Things, een oproep om steden en gemeenten de kans te geven slim aan de slag te gaan met smart city-toepassingen.