Laat maatschappelijke projecten niet vallen

12 November 2014

Door de besparingen van de Vlaamse overheid dreigen heel wat zinvolle maatschappelijke projecten in de problemen te komen. Groen vraagt aan het stadsbestuur om te bekijken of een aantal daarvan met Leuvense middelen overeind kan blijven. De besparingen die de Vlaamse overheid doorvoert dreigen grote gevolgen te hebben voor heel wat projecten met een grote maatschappelijke meerwaarde. Groen verwerpt deze besparingen. "Deze besparingen zijn deel van een bewuste politieke agenda van minstens een aantal partijen van de Vlaamse meerderheid om het maatschappelijk weefsel te treffen. Het protest tegen deze besparingen komt gelukkig breed op gang, onder meer via het initiatief Hart boven Hard," zegt gemeenteraadslid Lies Corneillie. Deze besparingen hebben ook gevolgen in Leuven. Zo is er bv. de aangekondigde schrapping van de energiesnoeiers, werkzaam bij Leren Ondernemen. Complementair aan wat ook door OCMW en stad gebeurt in de aanpak van energiearmoede vervullen de energiesnoeiers een erg belangrijke rol. Naast de energiesnoeiers komen wellicht nog andere projecten in welzijns-, cultuur en jeugdsector onder druk te staan door de Vlaamse besparingen.

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "We begrijpen goed dat de stad niet al deze besparingen kan opvangen met eigen middelen. Toch vragen we een extra inspanning om minstens een aantal van de bedreigde projecten op te pikken. We staan aan de vooravond van de opmaak van de nieuwe begroting. Het stadsbestuur kan binnen die begroting middelen vrijmaken worden voor zinvolle maatschappelijke projecten die anders moeten stoppen. Maak eerst een inventaris van verschillende bedreigde projecten. Daarna kan het stadsbestuur in overleg met het OCMW en Leuven Klimaatneutraal bekijken of en welke mogelijkheden er zijn om de toekomst van deze projecten te verzekeren."

Lies Corneillie, gemeenteraadslid