Laat boeren gratis op de markt staan

19 April 2017

Steeds meer mensen willen seizoensgebonden en lokaal geteelde groenten en fruit. Een stad met ambitie kan maar beter inspelen op die trend. Leuven kan ervoor zorgen dat méér mensen meedoen, en kiezen om lokaal geteelde producten direct bij de boer aan te kopen, zonder tussenkomst van veiling of supermarkt. De landbouwer wordt er beter van, want hij of zij krijgt een correcte prijs voor zijn werk. De Leuvenaar wordt er beter van, want hij of zij krijgt verse, gezonde voeding op het bord. En het klimaat wordt er beter van, want er rijden minder vrachtwagens rond. Een stad kan veel doen om de teelt en het verbruik van lokale landbouwproducten te stimuleren. Eigenlijk heb je daar een echte lokale voedselstrategie voor nodig. Sinds enkele jaren bestaat er een stadslandbouwraad in Leuven. Ondanks een veelheid aan expertise rond de tafel, stellen we vast dat het Leuvense stadsbestuur te zeer talmt en treuzelt met het uitwerken van een echt stadslandbouwbeleid. Landbouwschepen Vanderheiden gebruikt daarbij al te vaak het argument dat er onvoldoende middelen beschikbaar zouden zijn. Waarom dan niet een deeltje van de huidige overschotten op de begroting reserveren voor projecten rond (stads)landbouw?

Toch kun je vandaag alvast starten met een paar eenvoudige maatregelen. Daarom stelt Groen voor om land- en tuinbouwers gratis standplaatsen te bieden op de vijf Leuvense markten, en op de jaar- en feestmarkten.

David Dessers (gemeenteraadslid): "Het marktreglement kent vandaag al een vrijstelling voor sommige marktkramers. Beoefenaars van oude ambachten moeten geen standgeld betalen. Dat maakt dat er vandaag welgeteld één vrijgestelde marktkramer is, namelijk de imker op de zaterdagmarkt. Wij stellen nu voor om alle land- en tuinbouwers een gratis standplaats aan te bieden op de Leuvense markten. Zo geef je een mooi signaal en reik je landbouwers uit onze regio de hand. Je maakt als bestuur duidelijk dat je de lokale boeren waardeert en dat je het belangrijk vindt dat hun producten een afzet vinden aan een correcte prijs. Veel kost het niet, een stad als Leuven kan dit makkelijk dragen."

Zowat 20 procent van de broeikasgassen zou toe te schrijven zijn aan de productie en distributie van voedsel. Als Leuven een klimaatstad wil zijn, zal die lokale voeding daarom een duw in de rug moeten krijgen. Helaas wordt de impact van voeding op het klimaat niet mee verrekend in de uitstootcijfers van Leuven 2030. De positieve zaken die daar te halen zijn, blijven daardoor te vaak onder de radar.

De groene fractie zal dit voorstel op de gemeenteraad van 24 april aankaarten.

 

David Dessers, gemeenteraadslid

 

(foto: Johan Lambrix)