Leuvense vzw's kunnen rekenen op klimaatsubsidie

05 Maart 2021

Leuvense vzw's kunnen rekenen op klimaatsubsidie

Leuvense vzw's kunnen voortaan bij de stad aankloppen voor financiële steun voor een klimaatproject. Denk aan een voetbalclub die duurzame shirts wilt aankopen of een vereniging die voor haar jaarlijkse eetdag wilt werken met producten van lokale boeren. "Want werk maken van een klimaatneutraal Leuven, dat doen we allemaal samen", aldus schepen David Dessers. De stad voert een ambitieus klimaatbeleid en wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Dat kan alleen als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt en een manier vindt om mee te timmeren aan de weg. De stad reikt in dat kader haar verenigingen een nieuwe concrete tool aan, de klimaatsubsidie. "Leuvense verenigingen kunnen rekenen op een subsidie van maximaal 3.500 euro per project. Want werk maken van een klimaatneutraal Leuven, dat doen we allemaal samen." - David Dessers Maximaal 3.500 euro per project Leuvense vzw's die projecten willen opzetten of acties willen uitvoeren rond onder andere duurzame energie, klimaatadaptatie, lokale duurzame voeding, circulaire economie, duurzame mobiliteit of luchtkwaliteit komen voortaan in aanmerking voor financiële ondersteuning. Het kan gaan om acties zoals het vergroenen of ontharden van terreinen, het hergebruiken van materialen, de productie van duurzame voeding enzovoort. De toelage bedraagt maximaal 3.500 euro per project.  Iedereen nodig "We willen vzw's ondersteunen die willen bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot of het klimaatrobuust maken van onze stad. Verschillende vzw's willen de handen uit de mouwen steken en klopten in het verleden bij de stad aan voor ondersteuning. Daarom hebben we beslist om er een apart subsidiereglement voor uit te schrijven. Om klimaatneutraal te worden tegen 2050 en onze stad aan te passen aan de nu al bestaande gevolgen van de klimaatverandering hebben we immers iedereen nodig. Vaak kan dat al met kleine initiatieven", licht schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers toe. "We starten met een beperkt budget waarmee we enkele projecten kunnen ondersteunen. We zullen kijken of dat aanslaat en vervolgens evalueren en eventueel uitbreiden." Vzw's Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) komen in aanmerking voor deze subsidie. Feitelijke verenigingen, buurtcomités en bewonersgroepen kunnen voor hun projecten rekenen op de 'Kom op voor je wijk-werking'. Geïnteresseerde verenigingen kunnen een aanvraag indienen uiterlijk voor 15 april 2021.