Klimaatactieplan stad Leuven: te vaag, te vrijblijvend, te weinig ambitieus

17 November 2014

De stad Leuven heeft haar klimaatactieplan bekendgemaakt. Voor Groen is dit een belangrijke eerste stap. Het plan is echter nog te weinig ambitieus, laat te veel open en illustreert hoe Leuven structurele keuzes voor zich uit blijft schuiven. De gemeenteraad van 17 november zal zich buigen over het klimaatactieplan van de stad Leuven. Als partner in de vzw Leuven Klimaatneutraal moet de stad zo'n actieplan maken, net als bv. AGSL dat moet doen. Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "Dit actieplan is een belangrijke stap vooruit. De vele goede ideeën die in het plan staan, wijzen erop dat er ? vooral op het niveau van de administratie ? een inhaalbeweging is gemaakt qua kennis over de klimaatuitdaging en hoe die te beantwoorden. We zijn blij dat we heel wat ideeën terugvinden die wij vaak al jaren geleden voorstelden, zoals wijkgerichte collectieve renovatie, een energieloket, warmtenetten, kiezen voor duurzame evenementen, fietsbeleidsplan, stadslandbouw, autodeelplan, cohousing, hernieuwbare energie, deelfietsen, city logistics? Maar gewoon een opsomming maken van goede ideeën die zouden kunnen worden uitgevoerd is niet genoeg. Het volstaat in elk geval niet als antwoord op de klimaatuitdaging. Zo gaan we niet klimaatneutraal worden tegen 2030. We hadden het trouwens ? voor de zoveelste keer ? ook fijn gevonden als het stadsbestuur pas zou beginnen met communiceren over de plannen na de bespreking in de gemeenteraad?"

David Dessers (gemeenteraadslid): "Het valt toch geweldig op dat heel erg veel van wat in het actieplan staat voorwaardelijk is. Het zal onderzocht worden, het zou kunnen uitgevoerd worden, men gaat ernaar streven... En zo gaat dat maar door. Als je kijkt naar de dingen waartoe de stad zich werkelijk engageert, dan is dat al bij al behoorlijk pover. Men zal een beperkt aantal gebouwen energetisch renoveren, men zal het eigen voertuigenbestand lichtjes vergroenen en men zal iets doen aan de openbare verlichting (wat precies komen we alweer niet te weten). Op zich allemaal zinvol, maar het mocht echt wel een maatje meer zijn. Een opsomming maken van goede ideeën is interessant, maar het gaat erom wat je in werkelijkheid zal doen. En dat is de verantwoordelijkheid van de politiek, van het stadsbestuur dus.  Daarvoor mag men zich niet verschuilen achter de andere partners of achter een vrijblijvend aankondigingsbeleid. Het stadsbestuur zal dan ook eindelijk de juiste structurele keuzes moeten maken. Klimaatbeleid staat niet naast een mobiliteitsbeleid, de twee dienen geïntegreerd te zijn. Hoe kan je de bouw van honderden nieuwe parkeerplaatsen in de binnenstad (zoals de voorziene Bruulparking) rijmen met de klimaatneutrale ambities? Dat blijft voor ons een raadsel. Geld voor dat soort zinloze projecten zou veel beter naar andere zaken gaan. Er is ook nood aan een veel beter uitgewerkt beleid rond het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering (tegengaan van hitte-eilanden, groen in de stad...). Als men echt klimaatneutraal wil worden tegen 2030 dan is er - nog deze legislatuur - een klimaatbeleid nodig dat veel coherenter en een stuk ambitieuzer is dan het vaak ook erg rommelige klimaatactieplan dat nu voorligt."

Fatiha Dahmani en David Dessers, gemeenteraadsleden