Leuven haalt 700.000 euro binnen voor Leuvense klimaataanpak

31 Januari 2020

Leuven haalt 700.000 euro binnen voor Leuvense klimaataanpak

In het najaar van 2019 werd Leuven, samen met steden als Madrid, Amsterdam en Wenen, opgenomen in het Europese programma "Healthy, Clean Cities". Leuven 2030 vzw en stad Leuven ontvangen nu, in het kader van dat programma, een subsidie van 700.000 euro om de beloftevolle Leuvense klimaataanpak in 2020 een duw in de rug te geven. Als pilootstad in dit programma kan Leuven ook rekenen op expertise van vier Europese partners, die Leuven bijstaan in het waar maken van haar ambitieuze klimaatdoelstellingen. Momenteel bekijken Leuven 2030, stad Leuven en deze experten welke concrete projecten de volgende jaren écht voor belangrijke doorbraken zullen zorgen in onze stad. Met het programma "Healthy, Clean Cities" ondersteunt het Europese expertisecentrum EIT Climate-KIC tien Europese steden bij het realiseren van hun klimaataanpak. De tien steden die deelnemen aan dit programma zijn stuk voor stuk geselecteerd op basis van hun ambitieuze klimaatplannen en het proces dat ze al hebben opgezet om deze waar te maken. Leuven heeft, door de stadsbrede werking van Leuven 2030 en het unieke actieplan dat de vzw vorig jaar uitwerkte, een interessante voorsprong op de andere steden om sneller te schakelen en het voortouw te nemen in dit proces. Dit actieplan, beter bekend als de Roadmap 2025 · 2035 · 2050, toont namelijk erg helder welke stappen we jaar na jaar moeten nemen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050. Katrien Rycken, directrice van Leuven 2030, is erg enthousiast over deze Europese subsidies die Leuven 2030 en stad Leuven nu ontvangen. "Deze 700.000 euro en de expertise van de EIT Climate-KIC partners helpen ons vooruit om op een zo kort mogelijke termijn een aantal complexere projecten op vlak van gebouwrenovatie, vergroening, verduurzaming van de mobiliteit en financiering van de klimaattransitie af te bakenen en te realiseren. In de loop van februari zal deze verzameling aan ambitieuze doorbraakprojecten gekend zijn", aldus Katrien Rycken. Onder meer een vergroeningsproject en een doorgedreven wijkrenovatie maken reeds deel uit van de selectie. "We zijn blij met de Europese expertise en steun en hopen dat dit het begin is van een lange, vruchtbare samenwerking." - David Dessers "We moeten de komende jaren een versnelling hoger schakelen en dat zal veel middelen vragen. We zijn dan ook blij met de expertise en financiële steun van EIT Climate-KIC en hopen dat dit het begin is van een lange, vruchtbare samenwerking", zegt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid. "Het is fantastisch dat een stad als Leuven in een samenwerkingsverband zit met steden als Wenen en Amsterdam." Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven Vorig jaar stelde Leuven 2030 haar Roadmap 2025 · 2035 · 2050 voor, een uniek actieplan dat toont welke stappen we jaar na jaar moet nemen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken op een sociaal rechtvaardige manier. De zogenaamde doorbraakprojecten, die de volgende jaren op de financiële steun en expertise van EIT Climate-KIC kunnen rekenen, vloeien voort uit deze Roadmap. EIT Climate-KIC EIT Climate-KIC is een kennis- en innovatienetwerk dat zich inzet om projecten en processen, die de samenleving op weg helpen naar een klimaatneutrale, koolstofvrije toekomst, te ondersteunen met expertise en financiële middelen. Het maakt onderdeel uit van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) van de Europese Unie. Via dit partnerschap met EIT Climate-KIC zullen Leuven 2030 en stad Leuven samenwerken met wereldleiders op het gebied van innovatie-inspanningen, financiële oplossingen en het betrekken van burgers en politici in de klimaataanpak.