Kinderen moeten veilig de Tiensesteenweg over kunnen steken

28 Juni 2006

Deze middag voerde Groen! actie om de aandacht te vragen voor de gevaarlijke situatie op de Tiensesteenweg, onder meer voor kinderen die onderweg zijn van of naar de school. Daarom kozen we dit moment, bij het einde van de lesuren. Magda Aelvoet, die in de buurt woont, kent de situatie: "Voor de voetgangers en fietsers, die de Tiensesteenweg tussen de Platte Lostraat en de Harboortstraat willen oversteken, is onduidelijkheid troef. Door het ontbreken van voetgangerslichten weten ze niet wanneer ze de steenweg wel of niet mogen oversteken. Deze oversteek wordt door heel wat leerlingen uit de nabije school gebruikt. De verwarring is compleet wanneer het verkeer uit de richting Tienen rood krijgt maar het verkeer uit de richting van de Tiensepoort en de Martelarenlaan groen heeft." Groen! vraagt een oplossing die op maat is van de kinderen. Al te vaak worden zij verplicht zich te schikken naar de logica van een ingewikkelde verkeerssituatie die vooral op maat van het autoverkeer is gemaakt. Dat moet anders kunnen.

Raadslid Frans Dumont stelt dan ook een oplossing voor: "Om de veiligheid van voetgangers en fietsers voorgoed te waarborgen, vraagt Groen! met aandrang de plaatsing van voetgangerslichten aan deze oversteek. Door het afstemmen van de signalisatie op de voetgangerslichten aan de aansluiting van de Martelarenlaan op de Tiensesteenweg is bijkomende hinder voor het wegverkeer zo goed als uitgesloten."

Frans Dumont en Magda Aelvoet stelden het groene voorstel voor aan een aantal ouders, en kregen positieve reacties.

Frans Dumont, gemeenteraadslid Magda Aelvoet, lijstduwer Jan Mertens, voorzitter