Kiezen voor ethisch en transparant financieel beleid in Leuven

15 Februari 2017

Kiezen voor ethisch en transparant financieel beleid in Leuven

Groen stelt voor dat Leuven werk maakt van een kader voor ethisch financieren. Dat zou moeten gelden voor de middelen van de stad en ook voor de intergemeentelijke structuren waar Leuven in vertegenwoordigd is. Hoe wordt het geld van de stad Leuven door de banken waarmee men werkt geïnvesteerd? Dat is een belangrijke vraag, die in de context van de recente politieke discussies over intergemeentelijke structuren nog actueler geworden is. Groen legt tijdens de gemeenteraad van maandag 20 februari een voorstel dat ervoor zorgt dat de Leuvense beschikbare middelen bij de banken duurzaam kunnen belegd worden. Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): "Op dit moment heeft de stad voor meer dan 40 miljoen aan liquide middelen uitstaan bij verschillende banken en op verschillende spaarboekjes en zichtrekeningen. Die banken gebruiken het geld op die rekeningen om investeringen te doen die zo lucratief mogelijk zijn. Dat kan gaan van leningen aan gezinnen voor een huis tot mogelijk leningen voor onderzoek dat niet ethisch verantwoord is. Het verschil is groot en we moeten ons er van bewust zijn dat er keuzes gemaakt worden met ons geld die we misschien niet willen. Daarom stellen we voor dat de stad bewust kiest voor duurzame investeringen door de banken waarmee men werkt. We zouden dus minstens een deel van het geld van de stad moeten steken in ethisch verantwoorde spaarproducten. Concreet vragen we dat de stad ervoor zorgt dat 25% van de middelen die in spaarproducten of zichtrekeningen belegd zijn uitdrukkelijk voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria." (Concreet voorstel voor gemeenteraad in de bijlage) Voor Groen zou dat uitgangspunt moeten gelden voor het financieel beleid van de stad, maar ook voor alle intergemeentelijke structuren waarin Leuven vertegenwoordigd is Thomas Van Oppens: "Ten aanzien van de intergemeentelijke structuren hebben we aan het stadsbestuur een dubbele vraag. Ten eerste vragen we een volledig overzicht van de verschillende structuren (ook op de eigen website) met ook een motivatie van de reden waarom we als stad daar aanwezig zijn. Het zou goed zijn dat het stadsbestuur die toelichting geeft in een commissievergadering (commissie financiën). Als zou blijken dat er intercommunales of afgeleide structuren zijn die niet op een transparante manier werken of waarvan het niet echt te verantwoorden is dat Leuven erin participeert, dan moet die participatie in vraag kunnen gesteld worden. Ten tweede vragen we dat het stadsbestuur de principes van duurzaam financieren ook uitdrukkelijk bepleit in de intergemeentelijke structuren waarin men wel op een zinvolle en transparante manier kan participeren." Op dit moment is er over de partijgrenzen heen een discussie over transparantie over de mandaten die politici uitoefenen en de vergoedingen die zij daar al dan niet voor krijgen. Groen steunt uitdrukkelijk alle positieve initiatieven in dat verband. Jan Mertens (voorzitter): "We geven vandaag in een geest van volledige transparantie ook het overzicht van de verschillende lokale mandaten die we bekleden. We nodigen de andere voorzitters van de lokale partijafdelingen in Leuven uit hetzelfde te doen." (Overzicht in de bijlage)   Thomas Van Oppens, gemeenteraadslid en Jan Mertens, voorzitter