Leuven kanshebber voor Europese Access City Award 2022

27 Oktober 2021

Leuven kanshebber voor Europese Access City Award 2022

Leuven is geselecteerd als één van de zes kandidaten die kans maken op de Europese Access City Award 2022. Dit is een jaarlijkse Europese prijs voor toegankelijke steden. De Europese Unie wil zo steden aanmoedigen om hun openbare ruimte toegankelijk te maken voor iedereen. De andere steden op de shortlist zijn Barcelona, Helsinki, Luxembourg, Palma en Porto. De winnaar wordt bekendgemaakt op 3 december, de internationale dag van personen met een handicap. De Access City Award wordt toegekend aan een Europese stad van meer dan 50.000 inwoners die op vlak van toegankelijkheid een voorbeeld is. Aan de award is een geldprijs verbonden voor de eerste drie verkozen steden. Stad Leuven stelde zich voor het eerst kandidaat en haalt meteen de shortlist. "Dit is een erkenning dat we de laatste jaren cruciale stappen hebben gezet op het vlak van toegankelijkheid. Een toegankelijke openbare ruimte creëren betekent voor ons letterlijk maar ook figuurlijk drempels voor personen met een beperking zoveel mogelijk wegnemen. Het gaat daarbij niet alleen over aanpassingen aan de infrastructuur, maar ook over toegankelijke evenementen en dienstverlening. Denk aan de prikkelarme dag op de kermis en de Open Monumentendag die dit jaar in het teken van inclusief erfgoed stond bijvoorbeeld. Iedereen profiteert bovendien van een toegankelijke openbare ruimte, ook kinderen en mensen met een kinderwagen of een rollator bijvoorbeeld", licht schepen van gelijke kansen Lies Corneillie de kandidatuur toe. "We beseffen goed dat er op verschillende vlakken nog werk aan de winkel is. Deze nominatie is een extra motivatie om te blijven werken aan integrale toegankelijkheid en de rechten van mensen met een beperking." - Lies Corneillie Blijven werken aan toegankelijkheid "Dat we de shortlist halen en dus kans maken op deze award, betekent helemaal niet dat het werk in Leuven af is, integendeel. We beseffen goed dat er op verschillende vlakken nog werk aan de winkel is. Deze nominatie is een extra motivatie om te blijven werken aan integrale toegankelijkheid en de rechten van mensen met een beperking", vervolgt schepen Corneillie. "Zo zullen we bijvoorbeeld de adviezen van de adviesraad toegankelijkheid herwerken tot een toegankelijkheidsnorm voor alle Leuvense projecten." Erkenning voor de adviesraad "De kracht van de werking rond toegankelijkheid in Leuven ligt in de samenwerking met de adviesraad toegankelijkheid", vertelt Corneillie. De raad bestaat uit meer dan vijftien actieve leden die maandelijks hun inzichten ten dienste stellen op vlak van autisme of motorische, visuele, auditieve en verstandelijke beperkingen. "Deze nominatie is een belangrijke erkenning voor het unieke werk van de adviesraad, ze slagen er telkens in om constructieve feedback te formuleren die aanzet tot creatieve oplossingen", aldus Corneillie.