Schepen voor één dag roept jongeren op zich kandidaat te stellen voor Queer Leuven

21 Oktober 2021

Schepen voor één dag roept jongeren op zich kandidaat te stellen voor Queer Leuven

Tijdens de 15e editie van YOUCA Action Day gingen vandaag maar liefst veertig scholieren aan de slag bij de stad Leuven. Eén van hen, Lo Nottebaert, was voor één dag zelfs schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid. Als schepen voor één dag roept Nottebaert specifiek jongeren op om zich kandidaat te stellen voor het platform Queer Leuven. Dat platform zal het regenboogbeleid van de stad mee vormgeven. Leuvenaars kunnen zich nog tot 2 november 2021 kandidaat stellen voor dit platform. In totaal gingen in Leuven vandaag driehonderd jongeren aan de slag. Veertig van hen werkten een dagje mee bij stad Leuven. Hun loon, 55 euro, gaat naar jongerenprojecten van KIYO in Brazilië, de Filippijnen en België. Eerder riep de stad samen met Liefst Leuven, UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel en VOKA Vlaams-Brabant Leuvense bedrijven en handelaars op om mee te doen aan de YOUCA Action Day. Heel wat handelaars en bedrijven gingen in op die oproep. "Door aan YOUCA Action Day deel te nemen, geven we wereldbewuste jongeren de kans om hun engagement waar te maken." - Lies Corneillie "Door aan YOUCA Action Day deel te nemen, geven we wereldbewuste jongeren de kans om hun engagement waar te maken. Tegelijkertijd steunen we projecten van ondernemende jongeren in Brazilië, de Filippijnen en in eigen land. Daarnaast krijgen we jonge mensen over de vloer: jong potentieel aan wie we onze werking kunnen voorstellen", vertelt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. Inspraak van jongeren De werkdag van schepen voor één dag Lo Nottebaert en haar kabinetsmedewerker Bram De Groote, beide leerlingen in De Ring, stond in het teken van genderidentiteit, genderexpressie en geaardheid. Zij roept nu specifiek jongeren op om zich kandidaat te stellen voor het platform Queer Leuven. "Jongeren zijn de volgende generatie en kunnen vaak een verfrissend beeld geven over inclusie en diversiteit in de samenleving", zegt schepen voor één dag Lo Nottebaert. "Daarom roep ik jongeren op om zich kandidaat te stellen voor Queer Leuven." Stad Leuven wil dat elke generatie betrokken wordt. Hiervoor zijn zeker ook jongeren nodig, om ervoor te zorgen dat ook de volgende generatie inspraak heeft en haar ideeën met de stad kan delen. "Wij zijn als stad op zoek naar een zo breed mogelijke waaier aan ideeën en dit kan je het beste bereiken door een zo divers mogelijke groep van mensen samen te stellen", benadrukt Lo Nottebaert. Queer Leuven Queer Leuven zal het regenboogbeleid van de stad mee uitstippelen. In dit platform kunnen Leuvenaars samen nadenken over hoe we van Leuven een inclusieve stad kunnen maken. Een vormingsorganisatie zal hen daarbij begeleiden, maar de deelnemers bepalen zelf de thema’s die er besproken zullen worden. In samenspraak zullen ze ook bepalen hoe ze te werk gaan en met welke frequentie ze samenkomen. Het uiteindelijke doel van Queer Leuven is om van Leuven een inclusieve stad te maken waar iedereen zich veilig en thuis kan voelen ongeacht zijn of haar geaardheid, gender en genderexpressie. Zich kandidaat stellen Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich kandidaat stellen via https://www.leuven.be/queer-leuven tot en met dinsdag 2 november 2021.  Dit bericht werd opgesteld door schepen voor één dag Lo Nottebaert en kabinetsmedewerker voor één dag Bram De Groote.