Jong Groen pleit voor maximale kansen voor jongeren in Hal 9

20 Januari 2012

Jong Groen Leuven is enthousiast over de plannen voor het nieuwe jeugdcentrum Hal 9 op de Centrale Werkplaatsen. Toch schrok Jong Groen van het bericht in Het Nieuwsblad. Schepen Vansina zegt er dat Hal 9 zeker geen fuifzaal wordt, en dat externen de ondergrondse zaal niet zullen kunnen huren. Jong Groen ijvert net voor meer kansen en ruimte voor jongeren, maar ook voor een multifunctioneel gebruik van beschikbare plaatsen. Jong Groen is tevreden dat jongeren een plek krijgen in de binnenstad, en niet verbannen worden naar de stadsrand, zoals in sommige andere gemeenten. De hal bestaat uit kantoren voor de jeugddienst, werkingslokalen, speelruimte en een ondergrondse concertruimte. De site Centrale Werkplaatsen kan uitgroeien tot een knooppunt met een mix aan functies, jeugdruimte is daar een belangrijke troef. Thomas Van Oppens, voorzitter Jong Groen Leuven: "De keuze die het bestuur maakt, heeft consequenties. We hebben het gevoel dat het bestuur nu kiest voor de gemakkelijkste oplossing door fuiven en verhuur aan externen bij voorbaat te verbieden. Een moeilijke maar betere aanpak is om in dialoog te gaan met alle betrokkenen en goede afspraken te maken. Dit is een gemiste kans omdat er veel meer met deze ruimte te doen is dan de eigen activiteit waar schepen Vansina naar verwijst. In de huidige werking van het jeugdcentrum is er slechts één avond per maand een activiteit (Vleugelrock). Als dat betekent dat de ondergrondse zaal de rest van de tijd leeg zal staan, is dat een niet te verantwoorden verspilling van kostbare ruimte."

Lies Corneillie legt uit waarom: "Jong Groen pleit voor multifunctioneel gebruik van lokalen: het is immers noodzakelijk om efficiënt om te springen met beschikbare ruimte als Leuven klimaatneutraal wil zijn in 2030. Bovendien is een goed uitgeruste zaal kunnen huren, een extra kans voor jongeren om zelf optredens of activiteiten te organiseren. Dat dit enkel onder de vleugels van de stedelijke jeugddienst kan, is volgens Jong Groen een stap achteruit in het jeugdbeleid. Ook is het een gemiste kans voor de omwonenden: zij kunnen in het jeugdcentrum de kans krijgen gezellig samen te komen en activiteiten te organiseren. Hoe meer activiteiten in Hal 9, hoe beter de investeringen renderen."

Jong Groen begrijpt dat er een verschil is tussen fuiven en andere activiteiten. Maar alles bij voorbaat uitsluiten, is verre van een beleid dat kansen geeft aan jongeren. Jong Groen wil dat Leuven een jongerenstad is en dat jongeren in Hal 9 die stad mee kunnen maken.

Thomas Van Oppens en Lies Corneillie

(foto: leuven.be)