Je fiets verdient beter...

29 April 2006

Vandaag voerde Groen! actie in de Leuvense binnenstad voor een beter fietsbeleid. Het beleid van het stadsbestuur begint steeds meer te lijken op een fietsontradingsbeleid, onder meer door het politiereglement dat enkele maanden geleden werd goedgekeurd. (Groen! stemde toen tegen in de gemeenteraad.) Toon Toelen (12e plaats gemeenteraad en 1e plaats provincieraad) zegt het zo: "Het is onbegrijpelijk dat dit stadsbestuur enerzijds zegt het fietsen te willen promoten, via acties als 'met fietsgerinkel naar de winkel', maar anderzijds maatregelen neemt die de fiets en de fietsers het leven moeilijk maken." In het gecoördineerd politiereglement staat dat het stallen van fietsen op het openbaar domein verbiedt, tenzij het in een officiële fietsenstalling is. Als je dus je fiets tegen je eigen gevel zet, kun je al een administratieve sanctie krijgen. Maar ook als je gaat winkelen, kom je in de problemen. Zelfs wie zich volledig aan dit reglement zou willen houden, merkt al snel dat dat onmogelijk is. Er zijn gewoon veel te weinig fietsenstallingen. En je fiets een paar honderd meter verder zetten, is geen alternatief. Het voordeel van de fiets tegenover een auto is immers net dat je gemakkelijk dichtbij je bestemming kunt komen. Een slim fietsbeleid speelt in op dat voordeel. In Leuven doet men net het tegenovergestelde.

Toon Toelen: "Vragen van burgers die zelf het initiatief in handen nemen, en voor hun straat een fietsenstalling aanvragen, worden door het stadsbestuur ongemotiveerd afgewezen. Het is alleszins niet erg motiverend voor die mensen die mee verantwoordelijkheid willen dragen voor hun leefomgeving."

Met de actie van vandaag wilden de Groenen het signaal geven dat de fiets in Leuven echt wel een beter beleid verdient.

Toon Toelen: "Met onze actie roepen we alle fietsers op om in hun straat bijkomende fietsenstallingen aan te vragen. We hebben daarvoor een handige ontwerpbrief gemaakt. We hopen dat heel veel Leuvenaars dit ook echt zullen doen, zodat het stadsbestuur de duidelijke boodschap krijgt dat het echt anders moet." (foto's van deze actie kun je hier vinden.)

Toon Toelen (kandidaat 12e plaats gemeenteraad, 1ste plaats provincieraad) Jan Mertens, voorzitter