Jagen verboden op Leuvens publiek domein

11 Januari 2023

Jagen verboden op Leuvens publiek domein

"De laatste jaren werd er weliswaar weinig tot niet meer gejaagd op onze gronden, maar door deze beslissing zal het ook effectief niet meer mogelijk zijn. We willen de jacht zoveel mogelijk beperken, want we dragen dierenwelzijn hoog in het vaandel." - Thomas Van Oppens

Stad Leuven heeft alle gronden van de stad en het OCMW als jachtgebied geschrapt. Hierdoor is jagen op het openbaar domein in Leuven voortaan verboden. Op die manier wil de stad bijdragen aan het dierenwelzijn. De stad en het OCMW zijn eigenaar van zo'n 120 hectare waarop onrechtmatig een jachtrecht rustte, maar dat is voortaan dus verleden tijd.

"We dragen dierenwelzijn hoog in het vaandel", vertelt schepen van dierenwelzijn Thomas Van Oppens. "Toen we vaststelden dat er op enkele gronden van de stad en het OCMW nog onrechtmatig een jachtrecht rustte, hebben we beslist om hier paal en perk aan te stellen. Zo heerste er nog een jachtrecht op de Scheutsite en de Vijvers van Bellefroid, dat is nu verleden tijd. De laatste jaren werd er weliswaar weinig tot niet meer gejaagd op deze gronden, maar door deze beslissing zal het ook effectief niet meer mogelijk zijn. We willen de jacht zoveel mogelijk beperken, ongebreideld jagen past niet in onze visie." 

Op verschillende privéterreinen rust wel nog een jachtrecht. Op de zogenaamde 'jachtkaart' kun je nagaan of er op jouw eigendom een jachtrecht rust en jagen dus is toegelaten. Eigenaars van gronden die als jachtgebied bestempeld zijn, kunnen bij de Vlaamse overheid een aanvraag indienen om dat jachtrecht te laten schrappen. Meer informatie hierover vind je op https://www.vlaanderen.be/een-jachtplan-bekijken-of-aanpassen.

Waar het nodig is om de populatie onder controle te houden, blijft de jacht wel toegelaten. Dat is bijvoorbeeld het geval in Heverleebos. Af en toe is jagen daar noodzakelijk om de populatie everzwijnen onder controle te houden. De everzwijnen hebben er immers onvoldoende natuurlijke vijanden.