Investeer in doorfietsroutes en slimme schakels

04 Oktober 2018

Investeer in doorfietsroutes en slimme schakels

Door een paar eenvoudige maatregelen op cruciale doorfietsroutes door te voeren kun je het fietscomfort significant verhogen. Groen Leuven illustreerde dit vandaag bij de kruising van de Genadeweg met de Holsbeeksesteenweg, een doorfietsroute die is opgenomen in het fietsbeleidsplan. Wouter Florizoone (plaats 7): “Door de drempel aan het voetpad te verlagen en de parkeerstrook een paar meter op te schuiven, kunnen fietsers vlotter en veiliger doorfietsen. Op die manier verhoog je het rijcomfort en de oversteekbaarheid. Een aanpassing komt bovendien ten goede aan de veiligheid en zichtbaarheid van alle weggebruikers.” David Dessers (lijsttrekker): “We vragen dat de stad deze drempels inventariseert en aan de slag gaat om ze weg te werken. Op die manier worden er verbindingen gecreëerd tussen heel wat wijken en kunnen kinderen en hun ouders zich veilig en gezond verplaatsen.” Bo Scheepmans (buurtbewoner): “De buurt is vragende partij voor zo’n aanpassing. Er ontstaan op die manier slimme schakels die de verschillende wijken in Kessel-Lo met elkaar verbinden. Hoe minder we op het wegennet moeten fietsen, hoe beter. Zeker met kinderen!” Erik Daems (plaats 28): "Zet in op een betere dienstverlening van het Meldpunt Wegen. Maak fietsers, net als andere weggebruikers, actieve participant bij het ontwikkelen van het mobiliteitsbeleid. Laat fietsers meedenken en beslissen, zij zijn immers dé experts over de fietsroutes. Zij houden de vinger aan de pols."   Groen Leuven vraagt om deze maatregelen mee te nemen in de actualisatie van het Leuvense fietsplan en zal hierop aandringen in de volgende legislatuur.