International Repair Day in Leuven zet herstellen en hergebruiken in de kijker

19 Oktober 2020

International Repair Day in Leuven zet herstellen en hergebruiken in de kijker

7 oktober stond repareren wereldwijd, en dus ook in Leuven, in de kijker. In de stad konden Leuvenaars en bezoekers terecht voor allerlei coronaveilige activiteiten met de focus op herstel. Repareren is niet alleen goed voor het milieu en het klimaat, maar ook voor een veerkrachtige economie, en dat staat in Leuven hoog op de agenda. De activiteiten kaderden binnen de strategie 'Leuven circulair'. Voor de derde keer al werd wereldwijd de International Repair Day georganiseerd om het belang van kostbare grondstoffen en materialen onder de aandacht te brengen. Veel producten of materialen belanden op de afvalberg, terwijl ze eigenlijk nog bruikbaar zijn. Daarom kon je vorige zaterdag ook in Leuven terecht voor allerlei activiteiten die helemaal in het teken stonden van herstellen. In repair cafés konden bezoekers kleine elektrische apparaten en kleding laten herstellen en kinderen leerden tijdens verschillende workshops wat 'upcyclen' inhoudt. MAAKbar toonde bezoekers via een wandeling langs allerlei circulaire initiatieven waar je in Leuven terecht kan voor delen, herstellen en hergebruiken en ervaren herstellers konden in bibliotheek Tweebronnen terecht voor boeiende workshops over onder andere 3D-printen en het herstellen van elektronica. Met een kleurrijke en muzikale actie tenslotte vroegen de partners van de campagne 'Recht op Repareren' aandacht voor meer herstellingen, een langere levensduur van producten en een kleinere afvalberg. Zij maakten aanstekelijke muziek met afval. "EcoWerf voorziet de repair cafés veelgebruikte wisselstukken, gedemonteerd uit binnengebrachte toestellen zoals koffieapparaten." - Wouter Florizoone "Meer dan 6.000 burgers en 45 organisaties schaarden zich de voorbije maanden achter onze 'Recht op repareren' campagne. Met hen sturen we een duidelijk signaal naar producenten en winkeliers: zorg dat toestellen zo gemaakt worden dat ze lang meegaan en makkelijk te repareren zijn", verduidelijkt Rosalie Heens van Repair & Share vzw en medeorganisator van de International Repair Day. Ondertussen blijven burgers en organisaties niet bij de pakken zitten. "In Leuven voorzien we vanuit EcoWerf de repair cafés bijvoorbeeld van veelgebruikte wisselstukken, gedemonteerd uit binnengebrachte toestellen zoals koffiemachines. Op de afvalkalenders die in de regio worden verspreid, worden de data en locaties van de geplande repair cafés opgenomen. Op die manier bereiken we elk gezin in het werkingsgebied", voegt Wouter Florizoone, ondervoorzitter van EcoWerf toe. De International Repair Day werd in Leuven mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen verschillende partners waaronder MAAKbar, Repair & Share vzw, Maakbaar Leuven en stad Leuven. Repareren slechts één aspect van een circulaire stad Herstellen, delen en hergebruiken is slechts één aspect van de circulaire strategie van stad Leuven. "We zijn een van de eerste Vlaamse steden die een circulaire strategie uitwerkten. Daarmee nemen we een pioniersrol op in Vlaanderen. Een circulaire strategie is van groot belang om als stad klimaatneutraal te worden. Meer dan de helft van de CO₂-uitstoot in Vlaanderen is afkomstig van het produceren en verwerken van materialen. Tegelijkertijd kunnen we zo een nieuw soort economische bedrijvigheid verankeren in onze stad, met perspectieven voor nieuwe jobs", licht schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers toe. "We zijn één van de eerste steden in Vlaanderen met een circulaire strategie." - David Dessers "Met 'Leuven circulair' willen we alle kostbare materialen en grondstoffen die reeds in onze stad aanwezig zijn, hier houden en zoveel mogelijk hergebruiken. Er zijn al heel wat initiatieven in Leuven, daarop willen we verder bouwen. We willen met onze strategie de circulaire dynamiek breed verankeren maar ook versnellen", vult Dessers nog aan. Om te evolueren naar een volwaardige circulaire stad, moeten de circulaire principes op elk niveau geïntegreerd worden. Leuvenaars worden bijvoorbeeld aangemoedigd om op hun consumptiegedrag te letten. Voor het herstellen, delen en hergebruiken kunnen Leuvenaars terecht bij burgerinitiatieven zoals MAAKbar of Maakbaar Leuven of de kringwinkels. Maar ook bij Leuvense bedrijven, start-ups en netwerken als Leuven MindGate en VOKA staat circulair ondernemen hoog op de agenda in Leuven. Ook op het vlak van bouwen vinden de circulaire principes ingang. De stad zet onder meer in op urban mining’ Urban mining betekent dat waardevolle materialen uit de stad gerecupereerd worden; hout of metaal bijvoorbeeld dat vrijkomt bij renovaties of bij de afbraak van gebouwen. In plaats van op de afvalberg te belanden, worden deze materialen opnieuw verwerkt in renovatie of interieurprojecten. European Circular Cities Declaration Begin deze maand ondertekende Leuven nog samen met Gent, Mechelen en 23 andere Europese steden de European Circular Cities Declaration. De stad maakt hierdoor deel uit van een Europees netwerk dat zich samen met andere steden zoals Kopenhagen, Oslo, Helsinki en Praag engageert om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.