Een interculturele dag voor scholieren in Leuven

02 September 2018

Een interculturele dag voor scholieren in Leuven

Bij de start van het nieuwe schooljaar lanceert Groen het idee om een interculturele dag te organiseren voor scholieren van alle Leuvense secundaire scholen. Zo kan de stad bouwen aan een diverse en verdraagzame samenleving. Jongeren stellen vaak vast dat ze weinig of geen persoonlijk contact hebben met leeftijdsgenoten met een andere sociale, culturele en/of religieuze achtergrond. Op school, in de buurt of in de verenigingen hebben ze vooral contact met jongeren uit hun eigen leefwereld. Dat is jammer, want verdraagzaamheid ten opzichte van andere culturen en religies stijgt naarmate er meer persoonlijke contacten zijn. Alain Van Hiel (UGent) verwoordt het zo: “Eén positief contact is meer waard dan tien preken.” Daarom stelt Groen voor dat de diensten Onderwijs en Diversiteit van de stad jaarlijks een ‘Interculturele dag’ organiseren voor alle leerlingen van de 3de graad van de secundaire scholen. Een werkgroep van leerkrachten, leerlingen en vertegenwoordigers van de etnisch-culturele verenigingen bieden die dag een waaier aan workshops aan.  Leerlingen werken een dag samen met leeftijdsgenoten uit andere scholen, wat zorgt voor interessante contacten en wat de vooroordelen over verschillende scholen, onderwijsvormen en studierichtingen doorbreekt. Voor de workshops denkt Groen aan een gesprek met (jonge) Leuvenaars met een andere nationaliteit of culturele achtergrond, een bezoek aan een moskee, kerk of een andere gebedsruimte, kennismaken en/of bezoek aan een van de vele Leuvense etnisch-culturele verenigingen, kookworkshops en/of lunch in een van de vele restaurants met internationale keuken, dans- of muziekworkshops binnen de verschillende jongerensubculturen, kennismaken met vrijzinnige organisaties, een initiatie in het Pools of Chinees door een Leuvense taalschool … Elk groepje rondt de dag af met een gesprek over wat ze die dag van elkaar hebben geleerd en hoe ze in Leuven willen samenleven in diversiteit. Voor de Leuvense scholen is een ‘Interculturele dag’ een waardevol aanbod. Op die manier maken ze werk van de eindtermen rond opvoeden tot burgerschap en werken ze aan de ontwikkeling van interlevensbeschouwelijke vaardigheden.  Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): “Heel wat Leuvense scholen doen al inspanningen op dit vlak. Zo nodigen we in het Heilige-Drievuldigheidscollege waar ik zelf lesgeef reeds jaren gastsprekers uit vanuit een verschillende religieuze achtergrond om met de leerlingen in gesprek te gaan over hun geloof. Voor de leerlingen is dit vaak het eerste contact met mensen uit een andere religie en een echte eyeopener. Vooroordelen verdwijnen en het respect voor hoe ieder mens zijn of haar leven anders vormgeeft groeit. De meerwaarde voor de scholen dat de stad zo’n ‘Interculturele dag’ organiseert is dat de stad een veel bredere waaier aan workshops kan aanbieden en dat de leerlingen de unieke kans hebben leeftijdsgenoten van andere scholen te ontmoeten.” Voor de stad sluit deze ‘Interculturele dag’ aan bij de doelstelling om van Leuven een verdraagzame en open stad te maken, waarin de inwoners met een diverse sociale, culturele en religieuze achtergrond op een respectvolle manier met elkaar samenleven. Volgens de stadsmonitor in 2017 staan 46% van de Leuvense inwoners positief tegenover andere culturen en zijn we daarmee de hoogst scorende centrumstad. Hilde Van Wichelen: “Dit is al een goed resultaat, maar het is belangrijk er verder werk van te maken en de stap te zetten naar echte actieve dialoog en samenwerking, meer dan ‘elkaar gewoon verdragen’. Een ‘Interculturele dag’ zorgt voor een sterke positieve vibe en statement over diversiteit vanuit de stad, een ervaring die de Leuvense scholieren hun verdere leven zullen meedragen.”   Hilde Van Wichelen