Succesvolle eerste infodag over Community Land Trust Leuven

06 Oktober 2021

Succesvolle eerste infodag over Community Land Trust Leuven

Dinsdagvoormiddag 5 oktober zakten meer dan zestig geïnteresseerden af naar HAL 5 voor een infodag over Community Land Trust (CLT) Leuven. Een CLT koopt als organisatie bouwgronden aan, beheert ze en blijft steeds eigenaar, maar de woningen die op de gronden komen, zijn volledig eigendom van de bewoners. De uitbouw van een netwerk van organisaties, vrijwilligers en toekomstige bewoners is een belangrijk element in de oprichting van de CLT. Met deze eerste infodag gaf het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) de aftrap voor de uitbouw van zo een CLT-gemeenschap in Leuven. Deze infosessie is het begin van een reeks sessies en workshops door het AGSL om de CLT van onderuit op te richten. Het AGSL richt deze CLT op op vraag van stad Leuven. Een CLT bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, de gemeenschap en bewoners en koopt dus bouwgronden aan. Doordat de bewoners van de huizen op die gronden de grond zelf niet moet betalen, wordt de aankoop van een woning een stuk goedkoper. De bewoners krijgen een volwaardig gebruiksrecht op hun huis, met dezelfde voordelen en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar. Ze mogen hun huis verbouwen of verkopen en hun erfgenamen kunnen het later erven. Wel moeten ze de woning altijd zelf bewonen. Ze kunnen ze niet verder verhuren. De eigenaar van de woning betaalt maandelijks enkel een zeer beperkte "huur" of canon aan de trust voor het gebruik van de grond. Hoeveel die zal bedragen ligt nog niet vast maar hij dient voornamelijk om de administratieve kosten te dekken. De CLT is een belangrijk instrument om werk te maken van betaalbaar wonen. Om de woning ook op lange termijn betaalbaar te houden, wordt de latere herverkoopprijs beperkt. "We gaan op zoek naar organisaties, kennisinstellingen, bedrijven, vrijwilligers en toekomstige bewoners die mee willen bouwen aan de oprichting van een CLT in Leuven." - Lies Corneillie Participatie is de sleutel tot succes De uitbouw van een netwerk is een belangrijk element in de oprichting van de CLT. "De komende maanden gaan we op zoek naar organisaties, kennisinstellingen, bedrijven, vrijwilligers en toekomstige bewoners die mee willen bouwen aan de oprichting van een CLT in Leuven", vertelt Lies Corneillie, voorzitter van AGSL. "Daarom organiseren we verschillende workshops, lezingen en samenkomsten waar we CLT Leuven voorstellen, de samenwerkingsmogelijkheden bespreken en de organisatie van onderuit vormgeven. Met deze infodag gaven we de aftrap en hebben we de basis gelegd voor de CLT-gemeenschap. Die participatie is de sleutel tot het welslagen van de CLT."  Succesvolle eerste infodag Tijdens de eerste infosessie lichtten sprekers het CLT-model toe vanuit verschillende invalshoeken en stelden ze CLT-projecten in binnen- en buitenland voor. Ze legden uit welke weg er al in Leuven is afgelegd voor de oprichting van een CLT en wat er nog te gebeuren staat de komende jaren. Het publiek bestond uit een bonte mix aan maatschappelijke en sociale organisaties, kennisinstellingen, netwerkorganisaties, professionals uit de bouw, architecten, consultants, beleidsmedewerkers en alternatieve financiers. Er waren heel wat mensen uit het Leuvense aanwezig, maar ook uit Antwerpen en Amsterdam kwamen geïnteresseerden afgezakt om te bekijken hoe Leuven dit pionierswerk verzet. De komende maanden volgen er nog activiteiten. Zo zullen er vanaf november filmavonden voor geïnteresseerde bewoners georganiseerd worden in de verwarmde bar van HAL 5. Een overzicht van de activiteiten vind je binnenkort op de website van AGSL. Geïnteresseerden kunnen zich op dezelfde webpagina aanmelden. Volgende fase In een volgende fase, midden 2022, wordt de vzw opgericht, worden de leden van de raad van bestuur verkozen en wordt de organisatie verder uitgewerkt en vormgegeven. Tot dan is het coördinatorschap van CLT Leuven ondergebracht bij het AGSL. Parallel duidt het AGSL dit najaar een architectenteam voor het CLT-pilootproject in Klein Rijsel aan. De start van de bouw van dat pilootproject is voorzien voor 2024. Betaalbare koopwoningen op gemeenschapsgrond "Door grond te bewaren in een gemeenschap, ontwikkelen we formules van betaalbaar wonen in een context met stijgende woning- en vooral grondprijzen. Het is één van de nieuwe recepten om te werken aan betaalbaar wonen in Leuven. Omdat je de grond niet moet betalen, wordt de aankoop van een woning automatisch voordeliger. De gronden blijven eigendom van de CLT zodat je een lange termijnbeleid kan blijven voeren op die gronden", besluit Lies Corneillie. "De stad stelt een startkapitaal van 5 miljoen euro ter beschikking van de CLT."