Coronacrisis treft vooral huurders op de private huurmarkt

15 April 2021

Coronacrisis treft vooral huurders op de private huurmarkt

Stad Leuven komt met extra steunmaatregelen De coronacrisis treft Leuvenaars ook op vlak van huisvesting. In het bijzonder huurders op de private huurmarkt, onder meer door (tijdelijke) werkloosheid, jobverlies en dalende inkomens. De crisis zette bovendien het belang van een kwaliteitsvolle woonst in de verf. Na de bijkomende maatregelen in het Leuvense steunplan in juni vorig jaar, voorziet de stad nu opnieuw extra initiatieven en budget om kwetsbare huurders te ondersteunen. "Op vlak van wonen treft de coronacrisis vooral huurders op de private huurmarkt. Corona legt de systeemfouten nog meer bloot", vertelt schepen van wonen Lies Corneillie. "Daarom neemt de stad steunmaatregelen op vlak van wonen, voortbouwend op de bestuursnota. Heel wat huurders werden door de coronacrisis (tijdelijk) werkloos, anderen zagen hun tijdelijk arbeidscontract niet verlengd. Velen zitten momenteel in een financieel onzekere situatie. Wie onzeker is over het dak boven zijn of haar hoofd, heeft rust noch energie om een menswaardig leven uit te bouwen. Vanuit een veilige stek kan je leren, werken, zorgen voor … Daarom is het belangrijk om hierin te blijven investeren." Zoektocht naar een woning vergemakkelijken Zo geeft de stad een extra toelage aan het Woonanker, een initiatief van CAW Oost-Brabant en stad en OCMW Leuven, zodat het meer mensen kan begeleiden in hun zoektocht naar een woning op de private huurmarkt. "Het Woonanker zal het huuraanbod vergroten door meer op prospectie te gaan op de huurmarkt, vrijwilligers als buurtspotters in te zetten en door nieuwkomers bij te staan in het open huis De Nomade", licht Corneillie toe. Buurtspotters gaan actief op zoek naar huurwoningen omdat niet alle panden worden verhuurd via een website. "Dankzij een extra toelage van de stad kan het Woonanker vrijwilligers als buurtspotters inzetten. Buurtspotters gaan actief op zoek naar huurwoningen." - Lies Corneillie Huurders juridisch ondersteunen Daarnaast maakt stad Leuven extra middelen vrij voor de Huurdersbond om kwetsbare huurders op de private huurmarkt juridisch te ondersteunen. De Huurdersbond zal zo maatschappelijk werkers en vrijwilligers beter kunnen begeleiden. "Zij kunnen op hun beurt kwetsbare huurders met buitengerechtelijke bemiddeling bijstaan en juridische ondersteuning tijdens gerechtelijke procedures bieden", verduidelijkt schepen Lies Corneillie. Inkomensverlies Mensen met huurproblemen door inkomensverlies kunnen blijvend terecht bij het OCMW, dat tot de helft van de huur ten laste kan nemen. Ook hiervoor voorziet de stad extra financiering. De stad versterkt bovendien de Leuvense huurpremie, een premie voor wie op de wachtlijst voor een sociale woning staat. "We steken een tandje bij zodat wie recht heeft op de huurpremie, daarvan op de hoogte is en er ook gebruik van maakt. We zullen de huurpremie ook uitbreiden", aldus Corneillie. "We steken een tandje bij zodat wie recht heeft op de huurpremie, daar ook van op de hoogte is en er gebruik van maakt." - Lies Corneillie Daarnaast werkt de stad verder aan de keuzes gemaakt in de bestuursnota, zoals de opstart van Housing First en een woonpunt waar Leuvenaars terechtkunnen met vragen over huren en verhuren. Deze crisis onderstreept het belang van deze initiatieven. "De coronacrisis toont aan dat we nood hebben aan een veerkrachtige samenleving. Die veerkracht begint ook bij een degelijk dak boven je hoofd. Het is dan ook een heel bewuste keuze van het stadsbestuur om te blijven investeren. Dat is belangrijker dan ooit", besluit schepen Corneillie. "Alleen door iedereen aan boord te houden, kan Leuven deze crisis het hoofd bieden, verder vooruitgaan en een verbonden stad blijven waar iedereen zich thuis kan voelen."