Horeca is partner in doelstelling om Leuven geluidsvriendelijk te maken, geen vijand

16 Juni 2013

Tijdens de gemeenteraad van juni ligt een wijziging van het politiereglement voor over geluidsnormen in Leuven. Sinds vorig jaar is de Vlaamse wetgeving gewijzigd en deze moet nu worden ingevoerd. Leuven stelt een strengere norm voor dan nodig volgens de Vlaamse wetgeving. Waar de VLAREM zegt dat er bijvoorbeeld een meet- en registratiesysteem nodig is in bepaalde zaken, wil Leuven een systeem dat deze data permanent doorstuurt naar een centrale monitor. Ook de 93 dBA-norm gemeten op 1 minuut is een pak strenger dan de 95 dBA-norm gemeten over 15 minuten. Lies Corneillie, gemeenteraadslid: "Groen vindt het heel belangrijk om gehoorschade te voorkomen en een gezond, geluidsvriendelijk uitgaansleven in Leuven uit te bouwen. Dat kan volgens ons met campagnes, ondersteuning voor uitbaters en geluidsnormen volgens de VLAREM-wetgeving. Het vraagt al behoorlijke inspanningen om die normen te volgen. Leuven wil in een nieuw politiereglement nog een stap verder gaan dan de officiële normen, en dat is niet nodig. Ik krijg sterk de indruk dat deze wijziging is geschreven vanuit een handhavinglogica. Wij stellen ons veel vragen bij de maatregelen om data Big Brother-gewijs door te sturen naar een centraal systeem. Ook de meting op 1 minuut in plaats van 15 minuten gaat veel te ver. De doelstelling om Leuven geluidsvriendelijk te maken en gehoorschade te beperken, krijgt een zeer eenzijdige en repressieve invulling. Gehoorschade beperken is een te belangrijke doelstelling, een goede samenwerking met alle spelers is daarvoor essentieel. Maar de stad negeert de uitgereikte hand van Horeca Leuven. Meer zelfs, ze wantrouwt de uitbaters in plaats van hen als partner te beschouwen. Onze visie op beleid maken is een hele andere: verzamel alle actoren rond het doel om Leuven geluidsvriendelijk te maken en tast samen alle mogelijkheden, verplichtingen en alternatieven af. Deze aanpak vraagt natuurlijk tijd en inspanning van het beleid, maar leidt tot betere en duurzame oplossingen voor een geluidsveilig én een aangenaam uitgaansleven in Leuven voor iedereen."

Lies Corneillie, gemeenteraadslid