Hoofddoekenverbod in Leuvense stadsdiensten kansloos !

10 Februari 2008

Nadat Antwerpen, Gent en Lier het hoofddoekenverbod voor stadspersoneel goedkeurden, is de kans groot dat dit debat vroeg of laat ook in Leuven zal gevoerd worden. Groen! stelt vast dat de Leuvense bevolking wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan achtergronden, culturen en religies. In deze context is het de taak van de lokale overheid om basisprincipes van onze democratische rechtstaat zoals het neutraliteitsbeginsel op hedendaagse wijze in te vullen en er een actuele concrete invulling aan te geven. De Leuvense Groen!fractie zal zich tegen een hoofddoekenverbod verzetten. Fractieleider Fatiha Dahmani: "Ik stel net als de burgemeester vast dat de Leuvense gemeenteraad een progressieve groenrode meerderheid telt van 23 op 45 stemmen. Groen! is zonder meer bereid om een wisselmeerderheid aan te gaan met SP-A Spirit rond deze kwestie." Door een hoofddoekenverbod geraakt de grote diversiteit binnen de moslimgemeenschap (die buitenstaanders doorgaans niet zien) op de achtergrond, ten voordele van het samenkomen rond dat ene: het verbod op het dragen van een hoofddoek. Een opgelegd hoofddoekenverbod ontneemt een vrouw de kans om de doek spontaan af te leggen, als ze dit wenst.

Raadslid Fatiha Dahmani: "Het is aan de allochtone vrouwen zelf om uit te maken of ze hoofddoek willen dragen of ze er geen willen dragen. Het dragen van een hoofddoek brengt noch de dienstverlening van een stad noch de vrijheid van anderen in het gedrang."

Mensen moeten het gevoel hebben dat ze in hun waarde worden gelaten voordat ze bepaalde culturele gewoontes willen of kunnen doorbreken. Anders zullen ze geneigd zijn hun cultuur te verdedigen. Groen! is ook bezorgd dat een hoofddoekverbod als uitsluitingsmechanisme kan worden gehanteerd. Allochtone vrouwen zijn een zeer kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Een hoofddoekverbod is voor een aantal van hen een haast onoverkomelijke drempel om te solliciteren. De opmerking dat "zij zich maar moeten aanpassen", gaat voorbij aan het feit dat emancipatiebeleid soms rekening moet houden met culturele tradities, zeker wanneer deze tradities geen directe problemen vormen. De overheid heeft ook hier een voorbeeldfunctie. Het is daarom absoluut ongepast dat zij het signaal geeft aan de privé sector dat een hoofddoekverbod de norm voor werknemers moet zijn.

Fatiha Dahmani (fractieleidster)