Groen Leuven staat 100% achter het Leuvense corona-steunplan met gericht en duurzaam investeren als centraal thema.

29 Juni 2020

Groen Leuven staat 100% achter het Leuvense corona-steunplan met gericht en duurzaam investeren als centraal thema.

Wie had in het begin van deze legislatuur kunnen voorzien dat de gemeenteraad van juni 2020 volledig in het teken zou staan van een lokaal steunplan als antwoord op een ongeziene gezondheidscrisis? Toch is dat waar het debat op de gemeenteraad van 29 juni over gaat, met lovende woorden vanwege de groene fractie. "Onze groene fractie is trots op hoe het stadsbestuur deze crisis heeft aangepakt: met een ongeziene daadkracht, wendbaarheid en creativiteit. Dit steunplan bevat een pakket maatregelen om het sociaal-economische weefsel dat stevige klappen heeft gekregen, te herstellen en te versterken", aldus fractieleider Eva Platteau. Steunplan met visie De crisis heeft sommigen heel hard getroffen: op gezondheidsvlak ouderen, op psychologisch vlak alleenstaande en jongeren en op economisch vlak iedereen die inkomensverlies leed. Voor Groen Leuven moest het relanceplan meer zijn dan een opsomming van acties. De visie is ontzettend belangrijk: gerichte steun geven, als stad blijven investeren en vooral kijken naar de toekomst door duurzaamheid en klimaatneutraliteit centraal te zetten. Die elementen zitten er allemaal in. "Deze coronacrisis heeft aangetoond dat de sociaal-economische schade vele malen groter is als het beleid niet anticipeert op een grote bedreiging. Het bevestigt dat onze aanpak om in Leuven volop te investeren in klimaatneutraliteit de juiste is." - Eva Platteau Woonbeleid Leuven neemt ook haar verantwoordelijkheid inzake het huisvesting- en woonbeleid, met bijzondere aandacht voor huurders. Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen, het CAW en de Huurdersbond zal de impact van de coronacrisis gemonitord worden zodat gericht actie kan worden ondernomen. Ook het dak- en thuislozenbeleid krijgt prioriteit in deze legislatuur. Daarnaast zal de Leuvense huurpremie wordt verstrekt. Kortom, door preventief in te zetten op woonnoden, zorgen we ervoor dat de economische crisis ook geen wooncrisis veroorzaakt. Handel Om de handel en horeca te ondersteunen worden tal van maatregelen genomen. Het is belangrijk dat Leuven haar rol als centrumstad kan blijven vervullen: niet alleen voor de Leuvenaars zelf, maar ook voor de bezoekers die komen genieten van ons historisch erfgoed, van lekker eten en drinken, van winkelen in rustige winkelwandelstraten. Mobiliteit Mobiliteit is daarbij belangrijk als hefboom voor economische relance. Fietsers en voetgangers moeten zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Vanaf september zal 60 % van de binnenstad worden ingericht als fietszone. Veel mensen die tijdens de lockdown het wandelen en fietsen hebben ontdekt, worden zo aangespoord om dit vooral te blijven doen. Ook voor de gezondheid heeft dit tal van voordelen: minder luchtverontreiniging en meer bewegen. Ook de publieke ruimte zullen we anders moeten inrichten, met meer plaats voor groen en natuur. Een recent voorbeeld zijn de Vijvers van Bellefroid. Eva Platteau: "Deze crisis zou ons allemaal moeten wakker moeten schudden en klaarmaken voor de volgende crisis die op ons afkomt: de klimaatcrisis. Deze coronacrisis heeft aangetoond dat de sociaal-economische schade vele malen groter is als het beleid niet anticipeert op een grote bedreiging. Het bevestigt dat onze aanpak om in Leuven volop te investeren in klimaatneutraliteit de juiste is." Circulaire economie Groen Leuven wil ook sterk inzetten op circulaire economie: door te investeren in circulaire economie, worden we minder afhankelijk van kwetsbare mondiale waardeketens. Heel concreet uit zich dat bijvoorbeeld in het ondersteunen van korte keten, maar ook naar het werk van het Platform Leuven Circulair. Cultuur Ten slotte, krijgt cultuursector ook de broodnodige aandacht in dit relanceplan. De kunstensector heeft het hele moeilijk gekregen tijdens deze crisis, en verdient alle steun. Beeldende kunst, dans, theater, literatuur of muziek: kunst zet aan betekenis te geven aan de wereld. Kunst verbreedt onze blik en versterkt onze tolerantie. "We steunen de cultuursector zodat ze alle Leuvenaars kan blijven uitdagen, begeesteren en aanzetten om vrij te denken." - Sabine Vandenplas "Kunstenaars zijn creatief, wendbaar en innovatief. En in Leuven hebben we dat begrepen. Door hen nu financieel te steunen, geven we hen de ruimte om hun kracht in te zetten waar dat het meest tot haar recht komt. Naast de grotere huizen steunen we ook de starters, de technici, de productiemedewerkers, de verenigingen, … We steunen de cultuursector zodat ze alle Leuvenaars kan blijven uitdagen, begeesteren en aanzetten om vrij te denken", besluit gemeenteraadslid Sabine Vandenplas.