Oplaten van heliumballonnen voortaan verboden

24 Juni 2019

Oplaten van heliumballonnen voortaan verboden

Het Leuvense stadsbestuur voert een verbod op het oplaten van heliumballonnen in. Een groot deel van de ballonnen eindigt immers als zwerfvuil en vervuilt de natuur maar ook de zee. Het duurt jaren vooraleer de ballonresten afgebroken worden. De ballonresten zijn ook schadelijk voor mens en dier. Veel dieren sterven door het eten van ballonresten. Wie nog heliumballonnen oplaat, riskeert een GAS-boete. "Milieuexperts pleiten al lang voor een verbod op het oplaten van ballonnen. Volgens een Nederlandse studie komt ongeveer 23 % van de ballonnen die opgelaten worden, uiteindelijk in het zeewater terecht. Ballonnen vervuilen niet alleen de natuur, ze zijn ook schadelijk voor dieren", zegt schepen van afvalbeleid en dierenwelzijn Thomas Van Oppens. "De meeste ballonnen eindigen als zwerfvuil en vervuilen de natuur maar ook de zee. Veel dieren sterven door het eten van ballonresten." - Thomas Van Oppens Uit onderzoek van de universiteit van Wageningen blijkt dat in de voorbije 30 jaar minstens 2% van de onderzochte magen van dood teruggevonden stormvogels aan de Noordzee ballonresten bevatten. Uit Australisch onderzoek blijkt bovendien dat een zeevogel 32 keer meer kans maakt om te sterven door zachte plastics zoals ballonnen dan door harde plastics. "Veel dieren aanzien de ballonresten voor voedsel. Eén op de vijf dieren sterft zelfs wanneer het één enkel fragment binnenkrijgt. Door het verbod op het oplaten van heliumballonnen wil de stad Leuven dit probleem mee helpen terugdringen", vult Thomas Van Oppens aan. Daarnaast is helium een edelgas, een kostbare grondstof die niet hernieuwd kan worden. Helium is essentieel in een aantal industriële en medische toepassingen, onder andere voor het nemen van een MRI-scan. De stad benadrukt nog dat een kind dat per ongeluk een ballon loslaat, geen sanctie hoeft te vrezen. Enkel wie moedwillig heliumballonnen oplaat - tijdens grote evenementen bijvoorbeeld, riskeert een GAS-boete. Het oplaten van ballonnen is al in enkele Vlaamse gemeenten en buitenlandse, voornamelijk Nederlandse, steden verboden.