Hart voor klimaat

14 Februari 2007

Op 16 februari verjaart het Kyoto Protocol en wordt wereldwijd actie tegen klimaatverandering gevoerd. Groen!Leuven grijpt Valentijnsdag aan om de treinreizigers te bedanken voor hun bijdrage aan een CO2-arme wereld. Enkele weken geleden werd het nieuwe klimaatrapport van de Verenigde Naties gepubliceerd. Volgens het rapport hebben we nog 10 jaar de tijd om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug te dringen om zo de klimaatverandering te beperken. Het rapport toont aan dat onze samenleving moet evolueren naar een CO2-arme economie. Tegen 2020 moet Europa 30% minder CO2 uitstoten dan vandaag. Magda Aelvoet, gemeenteraadslid en gewezen Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu: "De trein is een prima groen alternatief voor het verstikkende wegverkeer. Om de strijd tegen de klimaatverandering te winnen, moeten we nu handelen. Treinreizigers bewijzen vandaag opnieuw dat ze ons klimaat een warm hart toedragen." Groen!Leuven stelt echter vast dat de overheid nog belangrijke kansen laat liggen. Zo pakte De Lijn deze week uit met een ambitieus investeringsplan. De tramnetten rond Antwerpen en Gent worden uitgebreid. Hasselt krijgt een lightrailverbinding met Diepenbeek en Maastricht. Ondanks de toenemende verkeersproblemen in de regio rond Brussel is er van een uitbreiding van het tramnet naar onder meer Leuven geen sprake. Magda Aelvoet: "De tramlijn tussen Brussel en Tervuren kan perfect doorgetrokken worden naar Leuven. Deze tramlijn kan met een goede aansluiting op het centrum de overlast beperken die de autobussen momenteel veroorzaken. Wat in Limburg kan, moet in Vlaams-Brabant de norm zijn." (Vanmorgen deelden leden van Groen! aan het station van Leuven onderstaande flyer uit.)