Een tweede leven voor harde plastics

14 Juni 2021

Een tweede leven voor harde plastics

Sorteren van harde plastics met het oog op lokale verwerking tot nieuwe producten EcoWerf, stad Leuven en Kringwinkel ViTeS gaven vandaag, 14 juni, de aftrap van het project 'sorteren van harde plastics met het oog op lokale verwerking'. Met dit proefproject zullen de partners de komende maanden nagaan of ingezamelde harde plastics, eens gesorteerd, gereinigd en vermalen, lokaal verwerkt kunnen worden tot nieuwe producten. In een eerste testfase sorteren werknemers van Kringwinkel ViTeS op de site van EcoWerf in Wilsele harde plastics afkomstig van de recyclageparken. Het project geeft mee invulling aan de circulaire ambities van stad Leuven en EcoWerf. Recyclage van harde plastics Jaarlijks zamelt EcoWerf zo’n 1.000 ton harde plastics in op haar recyclageparken. Denk aan plastic buizen, pvc, dozen, bloempotten, emmers, maar ook rolluiken, tuinmeubelen en speelgoed. Deze harde plastics gaan ongesorteerd naar afvalverwerkingsbedrijf Van Werven. Daar worden ze manueel gesorteerd per kunststoftype, tot kleine stukjes gemalen, gesorteerd door middel van verschillende technieken en gereinigd. Ten slotte worden de stukjes tot granulaat gemalen dat opnieuw gewassen wordt en het basismateriaal vormt voor nieuwe harde plastics. Als je harde plastics niet sorteert, kun je uit dit plastic enkel laagwaardige toepassingen recycleren. Sorteren om lokale recuperatie mogelijk te maken Wouter Florizoone, ondervoorzitter van EcoWerf: "Met het project 'sorteren van harde plastics met het oog op lokale verwerking' willen we een stapje verder gaan. De partners willen de lokale recuperatie van de reststroom harde plastics uit de startblokken krijgen. Daarom gingen vandaag medewerkers van Kringwinkel ViTeS aan de slag om harde plastics manueel en met een scanner te sorteren. De scanner wordt vandaag voor de eerste keer gebruikt. De gesorteerde harde plastics zullen worden afgevoerd naar Govaplast in Alken." "Met dit testproject willen we de lokale recuperatie van harde plastics uit de startblokken krijgen." - Wouter Florizoone In een volgende fase zullen de partners nagaan of de gesorteerde plastics na reiniging en vermaling lokaal verwerkt kunnen worden tot nieuwe producten die bijvoorbeeld geprint kunnen worden met een grote 3D-printer. "We kunnen niet alles met een 3D-printer maken, maar er zijn heel wat opties. Beeld je in dat we Leuvense zitbanken maken van Leuvens afval!", vertelt schepen van afvalbeleid Thomas Van Oppens. "Het project past dan ook perfect binnen de circulaire ambities van stad Leuven. Een van de belangrijkste pijlers in onze circulaire strategie is dat we de materialen en grondstoffen die in onze stad beschikbaar zijn, hier willen houden en willen hergebruiken. We moeten de stad beschouwen als dé belangrijkste bron aan grondstoffen en materialen. Zo voorkomen we dat we nieuwe grondstoffen moeten ontginnen."  "Beeld je in dat we Leuvense zitbanken kunnen maken van Leuvens afval! Zo maken we de cirkel rond." - Thomas Van Oppens De partners zullen de volgende maanden ook bekijken of ze de samenwerking tussen reguliere en sociale economie bedrijven verder kunnen stimuleren en faciliteren door dit project als voorbeeld naar voren te schuiven. De resultaten van het project zijn voorzien voor eind 2021.