Zonder handhaving is een Zone 30 niets waard

27 Augustus 2018

Zonder handhaving is een Zone 30 niets waard

De zone 30 is al ruim ingevoerd in Leuven en enkele deelgemeenten. Er gaan stemmen op om deze nog uit te breiden. Zo zijn veel inwoners van Wijgmaal vragende partij. Lies Corneillie van Groen vraagt extra aandacht voor de naleving van de zone 30, door controles met nieuwe methodieken en afremmende infrastructuur, want zonder handhaving is een zone 30 niks waard.   Lies Corneillie (co-lijsttrekker): “In zowat elk gesprek met inwoners in verschillende wijken gaat het binnen de kortste keren over verkeersveiligheid. Veel bewoners zijn tevreden met een zone 30, maar de naleving ervan is een verzuchting. Een zone 30 invoeren betekent immers niet dat bestuurders zich automatisch houden aan 30 km/u. We hebben weet van snelheden tot 70 km/u in de Brusselsestraat. Een ander voorbeeld is de Keibergstraat waar slechts de helft van de automobilisten zich aan de 30 km/u hield. Maar de snelheid kan wel een wereld van verschil betekenen: bij een aanrijding aan 50 km/u is de overlevingskans 55%, bij 30 km/u is dat 95%.” Groen pleit voor een preventieve aanpak via duidelijke en herhaalde signalisatie, heraanleg, afremmende elementen in het straatbeeld, snelheidsmeters en een aanpassing van de circulatie of parkeersituatie in de straat. Uiteraard is dat maatwerk, want elke straat of wijk is anders en vraagt ingrepen op maat.  Daarnaast is ook een uitbreiding van het aantal snelheidscontroles in de zone 30 nodig, met aangepaste apparatuur zoals trajectcontrole of een superflitser. Lies Corneillie: “Voor verkeersveiligheid kan geen inspanning te veel zijn. We vragen dus snel en kordaat actie van het stadsbestuur. Via een rondvraag bij de Leuvenaars zal het heel snel duidelijk zijn op welke plaatsen dat nodig is. We vragen dat de politie het aantal snelheidscontroles opvoert, nieuwe technieken overweegt en dat er bij heraanleg altijd aandacht is voor snelheid remmende elementen. Daar waar een heraanleg niet meteen aan de orde is, kunnen tijdelijke elementen zoals bloembakken ook een oplossing zijn, zonder dat die hinderlijk zijn voor fietsers.” Vanavond brengt Groen dit voorstel op de gemeenteraad. Lies Corneillie