Leuven zet data in om handelskern te versterken

23 Maart 2021

Leuven zet data in om handelskern te versterken

Stad Leuven sluit aan bij het project 'datagestuurde winkelgebieden', opgestart door stad Mechelen. Samen met Antwerpen en Roeselare werken de vier Vlaamse steden aan een database met retail data: geanonimiseerde gegevens over hoe consumenten zich door de stad en in winkels bewegen. Hiermee ondersteunt de stad handelaars om hun zaak toekomstbestendig te maken. Ook stad Leuven zelf zal gebruikmaken van de database voor toekomstige beleidskeuzes. "Data zijn immers essentieel voor een onderbouwd en daadkrachtig beleid", aldus schepen van ICT Thomas Van Oppens. Stad Leuven - die recent nog de Europese iCapital award voor innovatie ontving - is ervan overtuigd dat het innovatieve project ervoor zal zorgen dat het winkelgebied zo goed mogelijk afgestemd wordt op de vragen en noden van wie in Leuven komt winkelen. Het gaat om anoniem gemaakte gegevens, zoals druktemetingen en looplijnen in winkels. Op basis van betrouwbare metingen kunnen we bijvoorbeeld via een dashboard onderzoeken op welke plaats in een winkel klanten het langst stilstaan of wanneer ze de winkel het vaakst bezoeken. Vervolgens kunnen winkeliers hun winkelinrichting of personeelsbezetting hieraan aanpassen. Door gekende gegevens en activiteiten te koppelen aan nieuwe en aangekochte gegevens, zet de stad haar middelen zo efficiënt mogelijk in en bewaart ze haar bruisende handelskern. "Betrouwbare data zijn essentieel voor een onderbouwd en daadkrachtig beleid." - Thomas Van Oppens "Met deze gegevens kunnen we tot nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen komen om de uitdagingen waarvoor onze handel momenteel staat, nog beter aan te pakken. De data kunnen ons bijvoorbeeld helpen om na te denken over de inrichting van ons openbaar domein of het verbeteren van verkeersstromen. Op die manier maken we als smart city optimaal gebruik van de gegevens die voor handen zijn", stelt schepen van ICT Thomas Van Oppens. Partners Het project loopt gelijktijdig in Mechelen, Antwerpen, Roeselare en Leuven, en dat voor een budget van in totaal bijna 970.000 euro. De deelnemende steden investeren samen 20% daarvan. Het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) investeren elk 40% van het budget. Ook expertisepartner Hogeschool Thomas Moore is betrokken, want die zal onder andere de handelaars coachen om van bij het begin een zo groot mogelijk impact te genereren wanneer ze het dashboard in gebruik nemen. Dit zal mogelijk zijn vanaf eind 2022.