GroenPlus fietste voor gezonde lucht in Leuven en omstreken

17 Juni 2018

GroenPlus fietste voor gezonde lucht in Leuven en omstreken

Een groep fietsers van GroenPlus ging voorbije vrijdag op verschillende plaatsen in de stad het fijn stof meten. Ouderen maken zich zorgen over de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit en vragen structurele maatregelen. Met een vijftiental waren ze vrijdag, de fietsers van GroenPlus (de ouderenwerking van Groen) uit Leuven en enkele buurgemeenten. Het doel van de fietstocht was om de luchtkwaliteit mee in beeld te brengen. Dat gebeurde met geavanceerde meettoestelletjes die via de GPS meteen de luchtkwaliteit op een aantal punten in kaart bracht. De gevaren van luchtvervuiling zijn ondertussen voldoende gekend, of zouden dat moeten zijn. Het gaat over verschillende vervuilende stoffen, waaronder fijn stof PM10 of PM2.5 (ultrafijn). Oorzaken zijn onder meer het verkeer, de verbranding van hout (voor PM2.5 is dat 43% van de uitstoot), landbouw- en wegenwerkmachines. (Globaal overzicht van jaargemiddelden PM10 en PM2.5) De gevolgen voor de gezondheid op korte en langere termijn zijn groot. Te veel fijn stof schaadt onze gezondheid Vooral senioren, aanstaande moeders en kinderen hebben er hinder van. Maar ook de schoolgaande jeugd die met de fiets drukke kruispunten en onveilige wegen met veel uitstotend verkeer moeten trotseren. Uit vele onderzoeken blijkt dat het aantal astmapatiënten gevoelig toeneemt. In heel Europa zijn er meer dan 500.000 vroegtijdige overlijdens als gevolg van ongezonde lucht. Daarvan zijn er door fijn stof 428.000 (PM2.5), in België 8.340 (cijfers voor 2014). Concrete omrekeningen daarvan zijn er niet voor Leuven, maar ook hier zal er wel degelijk een ernstige impact zijn. Leuven en omstreken liggen in de economische driehoek van Vlaanderen waar het fijnstofprobleem zeer ernstig is, door verkeer, ongezonde verbranding en industrie. Kris Fierens (13de plaats lijst): “Vele burgerinitiatieven kaarten het probleem van het fijn stof aan. Ook in Leuven en omliggende gemeenten zijn vele gezinnen, kleine ondernemers, handelaren en scholen bekommerd om de luchtkwaliteit. Denken we maar aan de initiatieven van Leuvenair.be, Straten Vol Leuven en aan de grote belangstelling van de Leuvenaars voor het project CurieuzeNeuzen. De bewustwording groeit dus duidelijk. Het stadsbestuur reageerde nog te weinig doortastend. Het circulatieplan zorgde al voor meer fietsverplaatsingen, maar er is meer nodig. We hebben nood aan meer, betere en snellere maatregelen. Er is nood aan een totaalaanpak. Zo denken we aan het op termijn bannen van dieselwagens in de stad, het aanleggen van goede fietswegen en straten, het systematisch toepassen van het STOP-principe (eerst de voetgangers, dan de fietsers en het openbaar vervoer en pas dan de auto), het begeleiden van de bewoners in de aanschaf van nieuwe verwarmingstoestellen, het inplanten van kleine ecologische distributienetwerken. In de gemeenteraad vroeg Groen al aan het stadsbestuur om bijkomende maatregelen om de luchtvervuiling aan te pakken, maar er kwamen vooralsnog geen nieuwe initiatieven, wat teleurstellend is. Er staat immers veel op het spel.” Kris Fierens, voor GroenPlus