Groen! ziet voorgestelde parking onder de Bruul niet zitten

24 Juni 2010

Vorig weekend werd via de media bekend dat het stadsbestuur voorstander is van de bouw van een ondergrondse parkeergarage van 600 en misschien wel 900 plaatsen onder de Bruul. Groen! ziet dit idee helemaal niet zitten. Frans Dumont: "Net als iedereen waren wij verbaasd door het plotse lanceren van dit plan. Het kan niet dat ? zonder een ernstige voorstudie en een discussie binnen de commissie ruimtelijke ordening en de gemeenteraad ? het stadsbestuur deze bijkomende nieuwe parking als een vanzelfsprekendheid aankondigt in de pers. Meer zelfs: deze parking is duidelijk in strijd met de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Leuven, die door de meerderheid in 2004 werden goedgekeurd. Volgens dit plan mogen er geen bezoekersparkings in de binnenstad bijkomen. Nog sterker, voor moeilijk bereikbare of slecht gelegen rotatieparkings zal de stad een uitdovingsbeleid voeren, hetzij door opheffing van de parking, hetzij door herbestemming tot buurtparking. Een visie die wij volledig bijtreden overigens." Ruimtelijk en verkeerskundig gezien is de bouw van een parking van 600 en misschien wel 900 plaatsen onder de Bruul geen goed idee, en wel om de volgende redenen:

· Voor bezoekers, die met de auto naar de benedenstad komen, zou het logischer zijn om hen te verwijzen naar goed bereikbare parkeergelegenheid aan de rand van de stad, zoals het Engels Plein of parking Bodart. Hier kunnen ze probleemloos overstappen op het openbaar vervoer of (graag ook) op leenfietsen.

· Nu het stadsbestuur het aantal bussen die door het centrum gaan, wil beperken, zou het wel bijzonder cynisch zijn om extra mogelijkheden voor de auto's te voorzien.

· De 600-900 geplande parkeerplaatsen staan niet in verhouding tot de 80 plaatsen, die door de heraanleg van de Vismarkt zullen verdwijnen. Deze heraanleg vinden we trouwens een goede zaak.

· Het project zal voor meer autoverkeer zorgen. De bewoners in de onmiddellijke buurt zullen bijgevolg met meer overlast, lawaai, onveiligheid en luchtvervuiling af te rekenen krijgen. Voor het hele stedelijke gebied blijft het stadsbestuur weigeren om doelstellingen op het vlak van luchtvervuiling in het eigen beleid op te nemen, en dat kan niet langer.

· Bovendien deugt de natte ondergrond niet voor de realisatie van een parkeergarage van die omvang.

Met het idee van een grote parking aan De Bruul slaat het stadsbestuur aan het improviseren. Het voorstel lijkt weggelopen uit een achterhaalde stedelijke visie uit de jaren 80. Dit kadert niet in een groter geheel. De Bruul is gelegen tussen twee grote stadsontwikkelingsprojecten (Vaart en Hertogeneiland) die al grote verkeersstromen en parkeergelegenheid voorzien. Daarom is er nood aan een groot stadsdebat over de mobiliteitsvraagstukken, onder andere aan de hand van het nieuwe bussenplan van De Lijn en de keuze van de gemeenteraad voor een zone 30 in de binnenstad. Beslissingen over eventuele bijkomende parkeergelegenheid kan daarvan enkel een sluitstuk zijn. In onze visie kan het geld van een parking aan de Bruul beter geïnvesteerd worden in kleinschalige bewonersparkings in het centrum en een zeer vlotte bediening van randparkings met een ringbus.

Frans Dumont: "Het kan niet dat zo'n belangrijke beslissing even stoemelings wordt aangekondigd, waarna het een politiek feit is. We hebben dit punt dan ook laten agenderen op de volgende gemeenteraad."

Frans Dumont, gemeenteraadslid