Groen! wil ziekenhuismuseum

29 Juni 2009

Groen! roept de verschillende verantwoordelijken op om bij de uitwerking van de site Sint-Pieter en Sint-Rafaël een ziekenhuismuseum te realiseren. Dat kan door het behoud van een waardevol gebouw als het Kankerinstituut. Indien alles naar wens verloopt, zal tegen 2013 de site van Sint-Pieter en Sint-Rafaël door het universitaire ziekenhuis ontruimd zijn. Een projectontwikkelaar zal dit gebied dan omvormen tot een woongebied met circa 850 woningen. Ook is er plaats voorzien voor horeca, handel en diensten. Ook wordt de overwelfde Dijle opengelegd. Groen!-Leuven vindt de herwaardering van deze site een goede zaak. Het project maakt het wonen in de binnenstad opnieuw aantrekkelijk en betekent een stimulans die de opwaardering van de benedenstad ten goede zal komen. Raadslid Frans Dumont: "De herwaardering van de ziekenhuissite mag echter niet ten koste gaan van een aantal waardevolle gebouwen, die deel uitmaken van het projectgebied. Wij denken hierbij aan het Kankerinstituut. Dat werd als het eerste universitair ziekenhuis van Leuven door Monseigneur Ladeuze in 1928 geopend. Het gebouw kwam dankzij de solidariteit van de Belgische bevolking tot stand. Zowel het interieur als de buitengevel zijn erg waardevol. Het Kankerinstituut legde zich naast de behandeling van de ziekte ook toe op het onderzoek en het onderwijs in de strijd tegen de kanker. Het gebouw verdient om deze uiteenlopende redenen behouden te worden."

Met het behoud van het Kankerinstituut kan een belangrijk project gerealiseerd worden, met name de uitwerking van een ziekenhuismuseum.

Raadslid Fatiha Dahmani: "Het historisch archief van het UZ Leuven archiveert en bewaart heel wat waardevol academisch erfgoed, zoals allerlei soorten bedden, onderzoektafels, rolstoelen, karren, kasten, medische toestellen en verpleegmateriaal. Het zou zonde zijn mocht dit unieke erfgoed naar elders verhuizen of, nog erger, definitief verloren gaan. Groen! vraagt aan de Universiteit en het stadsbestuur dan ook om in een deel van het Kankerinstituut een ziekenhuismuseum te huisvesten. Zo kan een cruciaal element van het Leuvense erfgoed op een goede manier behouden en gevaloriseerd worden."

Frans Dumont en Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden