Groen! wil wijkverwarming in Leuven

29 Maart 2006

In haar reeks 'beelden van een groene stad' heeft Groen! een zevende voorstel uitgewerkt, met name wijkverwarming. Het is een van de grootste uitdagingen voor de toekomst: hoe kunnen we een energiesysteem uitbouwen dat minder afhankelijk is van eindige brandstoffen en dat minder bijdraagt aan klimaatwijziging. Op lokaal vlak kunnen in dat verband nog heel wat dingen gebeuren. Raadslid Sofie Luyten vat het samen: "Door maximaal te investeren in energie-efficiëntie, slim om te gaan met energiegebruik en resoluut te kiezen voor hernieuwbare energie besparen de gemeenten van de toekomst en hun inwoners naast energie vooral heel veel geld, terwijl het milieu er beter van wordt. Laten we daarom bij de woningbouwprojecten voluit de kaart trekken van een groene energietoekomst en zo Leuven als groene stad profileren." In Leuven staan heel wat grotere bouwprojecten op stapel. Dat is een uitgelezen kans om meteen te kiezen voor de meest vooruitstrevende technologie op het vlak van energie. Met name systemen van wijkverwarming, op basis van kleinschalige WKK-installaties bieden prima perspectieven. Warmtekrachtkoppeling (WKK) is een technologie waarbij gelijktijdig warmte en elektriciteit worden geproduceerd. Deze technologie zal in de nabije toekomst steeds belangrijker worden in de aanpak van het energieprobleem. Voor de verwarming van huizen bestaan installaties van wijkverwarming waarbij één installatie voor een hele groep huizen de verwarming kan regelen. Gecombineerd met doorgedreven isolatie van de huizen en de keuze voor een WKK-installatie is zo een grote milieuwinst mogelijk.

Sofie Luyten: "Dit is geen toekomstmuziek. Zo werd b.v. in Herenthout op kleine schaal in de sociale woningbouw gekozen voor WKK. In Nederland zijn er ettelijke voorbeelden van wijkverwarmingssystemen op basis van WKK-technologie. Zo is er een installatie in Almelo die werkt op basis van biogas en die bijgevolg ook groene stroom opwekt. Wij vragen dat ook de stad Leuven, bij toekomstige projecten als de Centrale Werkplaatsen of de ziekenhuissite kiest voor wijkverwarmingssystemen op basis van WKK-technologie."

(het volledig voorstel kun je hier vinden)

Sofie Luyten, gemeenteraadslid Jan Mertens, voorzitter