Groen! wil webcam tijdens gemeente- en provincieraden

24 Februari 2007

Groen! vraagt om de gemeenteraden en de provincieraad op het internet uit te zenden via webcam. "Dit voorstel speelt in op het nieuwe gemeente- en provincieraadsdecreet," zeggen provincieraadslid Toon Toelen en gemeenteraadslid Magda Aelvoet. " Sinds 1 januari zijn nog meer vergaderingen openbaar geworden. Iedereen die dat wil, mag er naar toe. Jammer genoeg maakt bijna niemand gebruik van dat recht." Nu zijn ook de commissievergaderingen verplicht openbaar, wat vroeger in kleinere gemeenten zeker niet het geval was. Toch weet je als burger niet wat er op de agenda staat van die commissievergaderingen. De vergaderingen van de gemeente en provincieraden zijn wel al lang publiek, maar in de praktijk lokken ze weinig volk. Groen! betreurt het feit dat het provinciebestuur en vele steden en gemeenten zo weinig inspanningen doen om de bevolking te betrekken. Provincieraadslid Toon Toelen: "Als de Brabander niet naar de raad komt, moeten we misschien de raad naar de Brabander brengen? Een webcam is daarvoor een goedkope en eigentijdse oplossing. Dan kan je thuis de provincieraad via het internet bekijken. In Nederland bestaat dit systeem al in meerdere gemeenten."

Gemeenteraadslid Magda Aelvoet bevestigt: "De publieksbanken van de Leuvense gemeenteraad zien er vaak nogal verlaten uit. Soms duren de vergaderingen tot na middernacht. Nogal wiedes dat er geen volk komt kijken. De technische dossiers, zoals begrotingen van kerkfabrieken zijn niet altijd boeiend. Dankzij de webcam kunnen burgers de discussies volgen die hen interessant lijken op het ogenblik dat ze daar zin in hebben."

Groen! zal de Leuvense gemeenteraad vragen om een functioneel webcamsysteem uit te bouwen om de politieke discussie tot bij de mensen te brengen. De prijs van zo'n webcamsysteem is zeer beperkt. De provincieraad wordt nu al opgenomen met camera's. Daar is het dus alleen maar een kwestie van de beelden uit te zenden via het internet. Er zal meteen ook gevraagd worden de agenda's van commissievergaderingen op de website van de stad (www.leuven.be) te plaatsen.

Magda Aelvoet en Toon Toelen