Groen! wil veilige oversteek voor fietsers aan de Parkpoort

18 Mei 2009

Met de fiets de Parkpoort oversteken, vanuit welke richting men ook komt, het blijft gevaarlijk. Bij de huidige inrichting is helemaal geen rekening gehouden met de fietsers, en bij de herinrichting van het kruispunt moet dat echt een prioriteit worden. Raadslid Marleen Demuynck: "Het hoofdprobleem is dat er voor fietsers geen oversteekplaatsen zijn voorzien op het kruispunt Vesten-Parkstraat-Geldenaaksebaan. Fietsers komende van de Parkstraat hebben nu een fietsparkeerstrook zodat wagenbestuurders kunnen zien dat fietsers het recht hebben om op de rijvakken voor wagens te rijden. Dat is al een kleine verbetering, maar die in onvoldoende. De fietsers komende van de Schreursvest die de Parkpoort willen oversteken richting Parkstraat of richting fietspad Naamsevest, moeten zelf improviseren omdat er nergens is aangegeven hoe ze dat dan wel kunnen doen. Ze proberen dan op verschillende wijzen toch het kruispunt over te rijden, vaak met groot risico voor hun veiligheid. Ofwel proberen ze even mee over het voetgangerspad te fietsen wanneer daar groen wordt gegeven en dan links het kruispunt op te fietsen richting Parkstraat of Naamsevest. Ofwel proberen ze voor te sorteren op de lege asfaltstrook voor de wagens om dan te vertrekken richting Parkstraat wanneer de voetgangers groen krijgen. Zij kunnen van daar het verkeerslicht Geldenaaksebaan voor wagens niet zien. Dat bevindt zich dan namelijk achter hen. Wat de fietsers NIET zien is dat het licht voor de wagens langer op rood blijft staan omdat de wagens komende van de Geldenaaksebaan nog een korte tijd mogen doorrijden om af te slaan. De meeste fietsers zijn zich hier niet van bewust en omdat je met de fiets veel sneller ter hoogte van het 2de voetgangerslicht ? dat nog steeds rood aangeeft ? bent, bevinden ze zich op dat ogenblik in een zeer gevaarlijke situatie daar zij kunnen aangereden worden door de afslaande wagens." Deze situatie is niet langer houdbaar, en moet grondig aangepakt worden. Marleen Demuynck: "De vraag is dus om naar aanleiding van de heraanleg van de Geldenaaksebaan ook meteen de Parkpoort aan te pakken en te zorgen voor veilige fietsverbindingstroken op het kruispunt zelf voor er doden of zwaargewonden te betreuren vallen op die plaats."

Marleen Demuynck, gemeenteraadslid