Groen! wil van het Fochplein het Sophie Scholl-plein maken

06 November 2010

Vanmorgen voerde Groen! actie om haar voorstel te ondersteunen om van het Fochplein het Sophie Scholl-plein te maken. Geschiedenis verdient een betere plaats in Leuven De voorbije weken is de discussie over het Fochplein in alle hevigheid opgelaaid. Wat een interessant debat had kunnen worden over hoe we als stad omgaan met onze geschiedenis en hoe we die een plaats geven in de stad, is jammer genoeg verworden tot een welles-nietes-discussie over de kostprijs van archeologische opgravingen. Gelukkig hebben ondertussen enkele handelaars gepleit voor een positieve omgang met die opgravingen.

Waarom een "Sophie Scholl-plein"?

In de loop van de volgende jaren zal er beslist worden over een nieuwe naam voor het Fochplein. Groen! werkte daarover eerder al een voorstel uit, met name om het plein om te vormen tot het Sophie Scholl-plein.

De burgemeester suggereerde in 2009 al om bij het zoeken van een nieuwe naam aan te sluiten bij de universiteit of het Verenigd Europa. Groen! is met die criteria aan de slag gegaan, en kwam zo met het idee van het Sophie Scholl-plein.

Sophie Scholl was een moedige jonge Duitse vrouw, die samen met een groep studenten actief was in de verzetsgroep Die Weisse Rose. Ze verspreidden samen een aantal pamfletten, waarin ze de Duitsers opriepen om zich geweldloos te verzetten tegen het Naziregime. Sophie Scholl werd op 18 februari 1943 samen met onder meer haar broer gearresteerd en enkele dagen later onthoofd door de Nazi's. Na de oorlog groeide Sophie Scholl uit tot een van meest inspirerende figuren uit de Duitse en dus Europese geschiedenis. Zij was het levende bewijs dat er wel degelijk ook Duitse mensen waren die zich verzetten tegen de Nazi-gruwel. Met haar grote morele moed is zij een grote inspiratiebron geworden voor vooral de jonge naoorlogse generaties.

Het klinkt misschien niet vanzelfsprekend om een Duitse vrouw te kiezen, maar als je erover nadenkt, zijn er heel wat pluspunten aan het idee. Dat Leuven het Fochplein zou omvormen tot het Sophie Scholl-plein zou een enorme symbolische betekenis hebben. Van een klassieke 'oorlogsheld' als maarschalk Foch zouden we gaan naar een heel ander soort held, iemand die bewijst hoe je je kunt verzetten tegen de gruwelijks oorlogslogica. Zo zouden we in het hart van de stad een echt vredesplein krijgen. Met het Sophie Scholl-plein zou Leuven zich voluit Europees profileren en zich blijven verbinden met het verleden, maar op zo'n manier dat het de generaties van de toekomst kan inspireren.

Er zijn ook heel wat mogelijkheden voor Leuven om met dit plein boeiende dingen te gaan doen. Er kunnen samenwerkings- en culturele projecten worden opgestart met Duitsland. Het is interessant om met deze historische figuur tentoonstellingen en vormingsprojecten op te zetten, ook samen met de scholen. Het feit dat Scholl werd opgepakt aan de universiteit van München biedt ook kansen om de Leuvense universiteit actief bij dit project te betrekken. Het zou symbolisch erg veelzeggend zijn als in onze stad de Leuvense doden van het Martelarenplein via de 'Europese' lijn die de Bondgenotenlaan is, verbonden zouden worden met een positieve en inspirerende dimensie van de Duitse geschiedenis.

Onze actie van vandaag

Vandaag willen we op symbolische wijze het Fochplein al herdopen tot Sophie Scholl-plein. Op die manier willen we de start geven aan een reeks initiatieven die we de volgende maanden zullen ontwikkelen rond dit project.

? We willen van start gaan met het opstarten van een steuncomité van mensen uit alle hoeken van de Leuvense stedelijke en universitaire gemeenschap, over de partijgrenzen heen. ? Binnenkort willen we ook een speciale publieksactiviteit organiseren, waar we het project voorstellen, onder meer door de projectie van de aangrijpende film die over het leven van Sophie Scholl is gemaakt.Aan de voorbijgangers delen we vandaag witte rozen uit, als herinnering aan Die Weisse Rose.

Naar een ander debat over geschiedenis in deze stad

Tie Roefs (voorzitter Groen! Leuven): "Groen! juicht het initiatief toe van de handelaars van de Tiensestraat om de geschiedenis van mensen die ooit op het Fochplein hebben gewoond als een kans te gebruiken. Het is mooi en goed om de geschiedenis bij te houden. Geschiedenis legt immers uit waarom dingen en mensen vandaag zijn wat ze zijn, maar werpt precies daardoor ook altijd al een licht op de mogelijkheden voor de toekomst. Met geschiedenis, en bij uitbreiding met cultuur, is het dan ook als met de natuur: als we er ons vandaag niet om bekommeren, dan doen we daarmee de generaties na ons onrecht aan. Dat Groen! vandaag een vrouw uit de verzetsgeschiedenis op de voorgrond plaatst, is overigens ook niet betekenisloos. We kennen nog altijd meer 'belangrijke' mannen dan vrouwen uit de geschiedenis. Dat komt niet omdat mannen altijd zoveel verdienstelijker zijn geweest. Het heeft gewoon te maken met het feit dat de geschiedschrijving zelf heel lang uitsluitend een mannenzaak was."

Foto's van onze actie

Wil je meer weten over onze plannen voor het Sophie Scholl-plein, neem dan contact op met Jan Mertens, [email protected] .