Groen wil uitleencentrale voor niet-alledaags gereedschap

15 September 2017

Gereedschappen die je maar af en toe nodig hebt uitlenen, dat is de toekomst. Groen vraagt te onderzoeken of ook materiaal van de stadsdiensten kan worden uitgeleend via een uitleencentrale. Groen gelooft voor Leuven sterk in een toekomst als circulaire stad. Dat houdt onder meer in dat we zo gaan bouwen dat we alle materialen opnieuw kunnen gebruiken en zo binnen de stedelijke kringloop houden. Dat betekent ook dat we gaan naar een economie waarin we 'diensten' aankopen in plaats van producten. Zo worden bv. kostbare gereedschappen efficiënter gebruikt. Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "Iedereen maakt het weleens mee. Je hebt nood aan een bepaald gereedschap, zoals een zwaardere boormachine, tuinfrees of een verticuteermachine. Dat zijn dingen die je niet altijd zelf in huis hebt, ook vrienden of familie niet. En als dat al het geval is, gebruik je ze maar af en toe. Erg efficiënt is dat niet. In zo'n gereedschap is een pak grondstoffen verwerkt, waarvoor ook veel energie nodig was. Als we met minder grondstoffen meer mensen kunnen helpen, zijn we weer een stapje dichter bij de circulaire stad. Er zijn vandaag al verschillende initiatieven waarbij burgers gereedschappen kunnen ontlenen (zoals bv.

Tournevie in Brussel of het netwerk Peerby)."

Wouter Florizoone (lid van het partijbestuur): "Wij willen nog een stap verder gaan en onderzoeken of de stadsdiensten eigen gereedschappen kunnen uitlenen. Zo zouden Leuvenaars materialen van bijvoorbeeld de groendienst kunnen gebruiken tijdens het weekend. Natuurlijk is het belangrijk om de nodige correcte afspraken en veiligheidsvoorzieningen te treffen. De stad kan ook zelf een uitleencentrale organiseren of kan een structuur opzetten met zowel overheids- als bedrijfspartners, zoals de Instrumentheek in Kortrijk."

Verder is het de bedoeling dat de uitleencentrale op die manier georganiseerd is dat de stadsdiensten op maandagochtend niet met een defecte machine geconfronteerd worden. De nodige garanties en schadevergoedingen moeten ingebouwd zitten in een systeem dat organisatorisch professioneel werkt.

Fatiha Dahmani en Wouter Florizoone