Groen! wil tunnel onder station openstellen voor fietsers

03 September 2008

Tijdens de gemeenteraad van 1 september kwam Groen!-raadslid Fatiha Dahmani tussen naar aanleiding van de succesvolle fietsactie van de verschillende comités van Kessel-Lo op 30 augustus. Groen! steunt de eisen van de comités. De reactie van het schepencollege tijdens de actie en in de gemeenteraad op de voorstellen, met name de vraag naar een fietsbrug, was teleurstellend. Bij alle fasen van het besluitvormingsproces de voorbije jaren over de brug over de sporen, kwam Groen! telkens tussen. Elke vraag naar een aanpassing van de plannen in functie van de fietsers die een betere verbinding tussen Kessel-Lo en Leuven willen, werd afgewezen. Nu stelt Groen! voor om de tunnel onder de sporen gedeeltelijk open te stellen voor fietsverkeer, met name voor 7 uur 's morgens, en na 19 uur 's avonds. Zo zou er een regeling ontstaan die vergelijkbaar is met die in de winkelstraten. Fatiha Dahmani: "Wij zijn ervan overtuigd dat zo'n gedeeltelijke openstelling geen problemen zal opleveren. Er zijn dan minder voetgangers in de tunnel dan op de spitsuren. Als er meer mensen door de mogelijkheid tot fietsen de tunnel zouden nemen, zou dat 's avonds een bijdrage kunnen zijn tot meer sociale veiligheid. De ervaringen die worden opgedaan met deze openstelling zullen heel nuttig zijn voor de mogelijke openstelling van de voetgangersbrug die momenteel wordt gebouwd."