Groen! wil Tiensestraat uitbouwen tot een belangrijke voetgangers- en fietsersas

10 Maart 2006

De Tiensestraat staat in de belangstelling. De handelaars willen een herinrichting als winkelerf, bredere stoepen en minder autoparkeren. Groen! Leuven is blij met deze ontwikkeling, maar wil een stapje verder gaan. Raadslid Frans Dumont: "Wij zijn blij dat steeds meer mensen ervan overtuigd zijn dat een aanpak van de Tiensestraat nodig is om de leefbaarheid te garanderen. Wij stellen dan ook voor om de Tiensestraat in fasen autoluw te maken, omdat dit vele voordelen biedt en de binnenstad nog aantrekkelijker zal maken. Na de volgende verkiezingen zou dit idee moeten opgenomen worden in het nieuwe mobiliteitsplan." Groen! stelt in een eerste fase voor om de Tiensestraat tussen het Fochplein en het Hooverplein als voetgangerszone in te richten, met brede voetgangersstroken aan beide zijden en een comfortabele fietsstrook in het midden. Zoals in de Brusselsestraat en Parijsstraat moet het fietsen in beide richtingen mogelijk zijn op deze belangrijke fietsroute. Langparkeren is niet meer toegestaan in dit deel van de Tiensestraat. Bezoekers kunnen met hun auto terecht in de nabijgelegen Ladeuzeparking. De straat blijft voor bewoners en leveringen per auto/bestelwagen bereikbaar. Een bijkomend voordeel hiervan is dat ook het Fochplein en het laatste deel van de Bondgenotenlaan verkeersluwer kunnen worden, wat een aanzienlijke meerwaarde zal hebben voor het Fochplein. Er passeert immers beduidend minder autoverkeer en er komt meer ruimte voor voetgangers. Op deze manier worden beide pleinen en het stadspark via een aantrekkelijke wandelroute verbonden en verandert de straat in een aangename winkel- en uitgaansstraat. Het Hooverplein kan in een volgende fase ook deels autovrij worden door een van de twee rijbanen te schrappen. Ook de rest van de Tiensestraat verdient een aantrekkelijke straat te worden om te wonen en te komen winkelen. Hierbij kan gedacht worden aan een autoluwe straat, die als zone 30 is ingericht. Ook kan overwogen worden om het straatparkeren gedeeltelijk of zelfs volledig af te schaffen. Op die manier komt er voor de voetgangers extra wandelruimte vrij. Uiteraard dient dan in alternatieve parkeergelegenheid voorzien te worden, zoals het inrichten van buurtparkings. Bij een heraanleg kan ook eindelijk het tekort aan fietsstallingen worden ingevuld en bomen worden geplant.

Frans Dumont: "Wij roepen het stadbestuur en de handelaars van de Tiensestraat op om werk te maken van een gedurfd en toekomstgericht project dat de algehele leefbaarheid van dit stadsdeel kan verbeteren."

Frans Dumont (gemeenteraadslid) en Jan Mertens (voorzitter)